Fagartikler

Derfor heter det barnehager

Stengte barnehager snudde hverdagen på hodet for tusenvis av familier over hele landet, og barna mistet sitt profesjonelle tilbud for utvikling og vekst. Er barnehagelederne blant de mest underkjente lederne i Norge?

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.

«New me» – Nyttårsforsetter med resultatgaranti?

2020 har vært et år som har manet til ettertanke. Når verden endres ser vi ofte lettere hvem og hva som er viktig for å leve et balansert liv.

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse – og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. 

Digital rekruttering – enklere enn du tror

Å finne den riktige ansatte kan være en av de viktigste oppgavene man som bedriftsleder eller eier gjør. Men, hvordan kan du rekruttere og ansette når du ikke har mulighet til å treffe kandidatene ansikt til ansikt?

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger.

Situasjonstilpasset kompetanse – superkrefter for fremtiden

Vi har høstet spennende erfaringer etter Norge stengte ned 12. mars. Etterspørselen etter sparringspartnere med endringskompetanse og mulighetsperspektiv har økt.

Kriser kan skape muligheter

Det er trygt å tenke inn mot gamle kjente bransjer, nettverk og produkter for å utnytte opparbeidede fortrinn. Men det kan det være  både inspirerende og lønnsomt å jobbe med en plan B.

Koronaen har inntatt styrerommet

Styret har det overordnede ansvaret for forsvarlig drift, deriblant at virksomheten til enhver tid har rett ledelse.

Ledelse i Koronaens tid

Kjærlighet i Koleraens tid. Gabriel Garcia Màrquez’ romantittel rommer håp selv når epidemi og pandemi rammer.

Humankapital: Ta din viktigste ressurs på alvor

Gode styringsløsninger er avhengige av flere innsatsfaktorer. En kvalifisert problemanalyse ligger som en forutsetning.

Gjør en SWOT og finn din strategi

Gjennomfører du en god SWOT-analyse vil du sitte igjen med utfordringene og mulighetene det er kritisk å gripe fatt i. 

Har du råd til å miste dine beste medarbeidere?

Det å ha de rette menneskene på laget bør være førsteprioritet for enhver leder. For det er av største betydning å få det riktige mannskapet på plass.

Velkommen onboard!

Å planlegge onboardingprosessen har en tilleggsverdi ved å representere en bevisstgjøring for deg som leder eller arbeidskamerat.

Vil du gi kundene eller brukerne dine gode opplevelser? Da må du kjenne dem

Innsikt kombinert med kreativitet skaper de beste løsninger, produkter eller tjenester.

Realiserer du potensialet ditt?

En viktig pekepinn for å avdekke om du er på rett plass er å kjenne etter om du ser lyst på å gjenoppta den etablerte hverdagen når ferien er over

Nye regler gir flere rettigheter til jobbsøkere

Visste du at du har rett til å få vite hva referansene dine sier om deg når du søker jobb?

De nødvendige samtalene

Der mennesker møtes vil det alltid være grobunn for motsetninger, både saklig orientert eller personlig motivert.

De nødvendige samtalene

Gir vi energi, får vi som oftest energi tilbake. Da må vi vite hvordan vi virker på hverandre. Så hvem vil du være i virksomheten og for kollegiet ditt?

Hvordan skape endring som leder?

Som leder skal du bidra til at mål blir innfridd. Det stiller flere krav.