Nye regler gir flere rettigheter til jobbsøkere

Visste du at du har rett til å få vite hva referansene dine sier om deg når du søker jobb?

De fleste som har vært i en jobbsøkerprosess har vært nødt til å oppgi referanser. Men referanseinnhenting og håndtering av hva referansene har sagt har vært ulikt praktisert.

Rett til innsyn

28. mai 2018 trådte nye personvernregler i kraft – GDPR (General Data Protection Regulations). De nye reglene legger sterke føringer på hvordan en rekrutteringsprosess kan gjennomføres, og hvordan opplysningene om kandidatene skal håndteres. Kort fortalt betyr de nye reglene at du eier dine egne data, og kan kreve å få utlevert alt et selskap eller en organisasjon samler av informasjon om deg. Dette inkluderer også hva referansene dine forteller. Tradisjonelt har referanser og referanseinnhenting vært en konfidensiell del av rekrutteringsprosessen, og det har ikke vært vanlig å dele med kandidatene hva referansene har sagt. Det er det etter 28. mai 2018 slutt på. Alle kandidater har nå rett til å få vite alle opplysninger om seg selv gitt av referanser.

Hva betyr dette for deg som rekrutterer?

For deg som rekrutterer stiller det nye og særskilte krav. Du må blant annet lage rapporter som oppsummerer hver referansesamtale, rapporter som kan deles med kandidaten om de ønsker det. Du kan heller ikke love referansen konfidensialitet. Tvert imot må du sikre deg at referansen forstår at alle opplysningene kan bli delt med kandidaten.

Og som referanse, hvor trygg er du på at svarene dine blir riktig tolket? At alt du forteller blir med i rapporten – ikke bare det intervjueren syntes var relevant – før det blir overlevert til kandidaten?

Kvalitet, sikkerhet og digitalisering

I Vesir tar vi dette på alvor. Våre kunder skal alltid være trygge på at vi håndterer rekrutteringsoppdragene i henhold til gjeldende lovverk.

I praksis vil det si at vi har fulldigitalisert referanseprosessen:

  • Kandidatene legger selv inn referansepersonene i vår portal
  • Referansene som godtar å være referanse blir informert, og må akseptere, at opplysningene de gir kan tilfalle kandidaten
  • Det som blir lagt inn av referansen kan ikke endres av oss, men referansen kan endre ting underveis
  • Både referansen og kandidaten kan få utskrift av en automatisk generert rapport ved forespørsel
  • I tillegg kan referansen svare på spørsmålene når det passer for dem, hvor som helst og når som helst – også via mobiltelefon


Vår erfaring er at både kandidater og referanser er fornøyde med denne løsningen. Terskelen for å være referanse i en travel hverdag er betydelig lavere enn ved å måtte sette av tid til et telefonintervju.  I tillegg øker det kvaliteten på referanseinnhentingen og ivaretar de nye reglene om personvern.

Ønsker du mer informasjon om vår løsning, ta kontakt med Bjørg Alvestad, DNV GL sertifisert rekrutterer/headhunter.

Vesir AS har en velprøvd og strukturert rekrutteringsmetodikk der omfattende intervjuer, bruk av tester, samt grundig referanseinnhenting inngår som sentrale elementer i rekrutteringsprosessen. Slik identifiserer vi den eller de kandidatene som har høyest potensial for å lykkes i stillingen, og reduserer risikoen for feilansettelser. Alle våre verktøy er DNV GL sertifiserte og tilfredsstiller kravene i GDPR. Vi kan ta ansvar for hele rekrutteringsprosessen eller vi kan utføre deler av den for deg.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer