Styreutvikling, styreevaluering og styrerekruttering

Enhver virksomhet trenger et styre som er bevisst sin verdiskapende og strategiske rolle. Styret må ha rett kompetanse tilpasset dagens drift, samtidig som blikket er rettet mot fremtidens behov.

Styreutvikling, styreevaluering og styrerekruttering ​

Enhver virksomhet trenger et styre som er bevisst sin verdiskapende og strategiske rolle. Styret må ha rett kompetanse tilpasset dagens drift, samtidig som blikket er rettet mot fremtidens behov. Vesir brukes mye som utviklingspartner for ambisiøse styrer, og tilbyr seminar og regelmessig oppfølging for å utvikle styrekompetansen og styrekollegiet, skreddersydd det enkelte styre.

Systematiske og regelmessige styreevalueringer er ett etterspurt virkemiddel i arbeidet med å utvikle et effektivt og profesjonelt styre, og bidrar til å gi styret nødvendige verktøy for å være en verdiskapende arena for selskapet. Vesir kan tilby styreevaluering basert på en fleksibel og kvalitativ tilnærming hvor vi kartlegger og evaluerer styrets arbeid med mål å:

  • Øke styreeffektiviteten
  • Synliggjøre styrets ansvar
  • Gi innsikt i kompetansebehovet
  • Kvalitetssikre beslutningsprosessene


Vesir har lang erfaring med rekruttering av styremedlemmer og – kollegier, og tilbyr en gjennomarbeidet prosess for å rekruttere de riktige styreledere og -medlemmene til nettopp din virksomhet. Kjernen i vår rådgivning er å omsette eiernes ambisjoner for selskapets fremtid til nøkkelkompetanse som utspiller seg i styrerommene.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer