Kontakt

78 41 11 00

kontakt@vesir.no

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid

Olga Goldfain

Spisskompetanse:
Strategiprosesser
Innovasjon og nyskapning
Prosjekutvikling og prosjektledelse

Berge Andreas Hoshovde

Spisskompetanse:
Prosessledelse
Strategi- og forretningsplaner
Etablering og oppstart av virksomheter
Styrearbeid

Anders Hermansson

Spisskompetanse:
Ledelse og strategi
Restrukturering
Kjøp og salg av virksomheter

Venche Asp

Spisskompetanse:
Leder-og spesialistrekruttering
Karriereutvikling/veiledning

Hugo Magne Kjelseth

Spisskompetanse:
Leder- og spesialistrekruttering
Styrearbeid
Strategiutvikling og implementering
Salgtrening og coaching
Prosjektledelse
Leder og teamutvikling