Rekrutteringstjenester

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner har stor betydning for en organisasjons vekst og utvikling. I Vesir har du en partner som tar utgangspunkt i mulighetene og utfordringene i nettopp din virksomhet, og gjennom profesjonelle prosesser, verktøy og metodikk bidrar til reell verdiøkning gjennom målrettet rekrutteringsarbeid.

Rekrutteringstjenester

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner har stor betydning for en organisasjons vekst og utvikling. I Vesir har du en partner som tar utgangspunkt i mulighetene og utfordringene i nettopp din virksomhet, og gjennom profesjonelle prosesser, verktøy og metodikk bidrar til reell verdiøkning gjennom målrettet rekrutteringsarbeid. Vesir er mer enn en leverandør – vi er din partner. Før vi starter rekrutteringsarbeidet bruker vi tid på å bli godt kjent med virksomheten din. Sammen konkretiserer vi organisasjonens behov, i dag og fremover. Denne innsikten bruker vi i utarbeidelse av en grundig kravspesifikasjon, en selgende stillingspresentasjon og fyldig informasjon å presentere kandidater og informanter. Kunnskapen om nettopp din virksomhet gjør oss i stand til å være en god representant for deg kunde og samarbeidspartner, og en troverdig rådgiver for aktuelle kandidater.

Du kan alltid være trygg på at alle våre tjenester utføres i overensstemmelse med gjeldende lovverk og etiske retningslinjer. Din integritet er viktig for oss. Vi overholder konfidensialitet, GDPR og verner om sensitiv informasjon. Alle våre verktøy er DNV-godkjent og ISO-sertifisert.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer