Kriser kan skape muligheter

En krise kan være forårsaket av en hendelse helt utenfor bedriftens kontroll, som koronapandemien som rammer oss nå. Løsningen kan være nærmere enn du tror, interimledelse.

Drep aldri drømmen! Det umulige er ofte mulig, og kanskje det er når det ser som svartest ut vi skal tillate oss å gjøre de villeste tankene om til handling. Men selv de villeste ideer og tanker trenger struktur for å kunne omsettes til produkter og tjenester.

Mange opplever at krisen vi står i som krevende. Den vekker sorgreaksjoner for at ting ikke ble som planlagt, engstelse for fremtiden og bekymringer for investeringene som er gjort. En vei videre er å utfordre seg selv på at situasjonen kan representere starten på nye muligheter og realisering av gode ideer, og på den måten gi seg selv og virksomheten – enten den er liten eller stor – positiv energi fremfor å å dyrke motløsheten.

Håndter utfordringer med en gang de dukker opp

En utfordring, enten det er på grunn av forhold du råder over selv eller ei, blir ikke mindre av at du feier den under teppet. Tvert imot. Den blir snarere liggende å gnage og stjele energi du kan kanalisere til andre ting. Utfordringen er å finne ut hvor og hvordan. Design Thinking-metodikken representerer en god start.

Hva er Design Thinking

Design Thinking er et samlebegrep for metoder og prosesser som gjør det mulig å skape nye –  eller forbedre – konkrete produkter eller tjenester basert på behov og ønsker hos kunder eller brukere, som også vil gi verdi hos virksomheten. Basert på Experience Economy er ønsket at dette i private virksomheter skal føre til økte inntekter, mens offentlige virksomheter har et større fokus på høyere brukertilfredshet og tidsbesparende prosesser. Design Thinking er ikke en oppskrift med en strømlinjeformet metodikk, men må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Styrken til Design Thinking er tankesettet

Å jobbe med Design Thinking handler mye om å gjøre noe ved å omsette ideer til handling. I slike innovasjonsprosjekter er det kundenes og brukernes meninger, ønsker og behov som styrer idéfasen.  Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom å konkretisere ideer og løsninger om til faktiske produkter og tjenester. Basert på innsikt om både rasjonelle og emosjonelle faktorer leder prosessen til konkrete løsningsalternativer. Det er en tverrfaglig og utviklende tilnærming som kombinerer ulike metoder og verktøy fra ulike fagområder.

Hvorfor engasjerer kundene oss for å lykkes med Design Thinking?

En forutsetning for å lykkes med Design Thinking er en åpen tilnærming og et helhetlig perspektiv. Konkrete løsningsalternativer bør ikke utformes for tidlig, da kommer lett forutinntatte oppfatninger i veien for ekte innsikt. Dette er spesielt krevende i innledende faser fordi mange perspektiver og utfordringer må utforskes parallelt – og du må evne å se utover dagens drift og situasjon. Dette er en særs krevende øvelse. Ved å bruke ekstern og kompetent bistand gjennom alle faser i prosjektet vil du sikre et mer objektivt resultat som ivaretar ulike perspektiver, inkludert en analyse av hva som kreves av interne endringsprosesser for å kunne implementere endringene.

Hva kan Vesir tilby din bedrift eller organisasjon

Vesir AS tilbyr kompetente og erfarne prosesslederressurser. Med fagkompetanse, bransjekunnskap og ledererfaring vil våre ressurspersoner raskt gi nytteverdi for deg som kunde. Vi tar med oss erfaring fra ulike bransjer, og har svært god erfaring med bruk av ulike kvalitetssikrede verktøy, virkemiddelordninger, intern og ekstern kommunikasjon. Ta kontakt med oss for å avtale en samtale om dine behov, sammen finner vi raskt den optimale løsningen for deg og din virksomhet.

Vil du vite mer om Design Thinking, eller få en kjapp vurdering om hvordan verktøyene og kompetansen Vesir har kan bidra til å utvikle din virksomhet, ta kontakt med Bjørg Alvestad. Bjørg har fått sin opplæring direkte fra opplevelsesøkonomiens pionerer – som ofte omtales som guruene innen opplevelsesøkonomi, Pine&Gilmore, og er sertifisert Experience Economy Expert som nr 89 i verden.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer