Som leder skal du bidra til at mål blir innfridd. Det stiller flere krav. Målene må være definert, og veien mot målene konkretisert. Hva skal prioriteres opp, og hva skal prioriteres ned? For planer har i seg selv liten verdi, det er handlingene planene mobiliserer som skaper fremdrift og vekst.

Mange virksomheter legger mye ressurser i strategiarbeidet. Mål og krav til resultater blir fastsatt, ofte gjennom gode og involverende prosesser. Men når planen er ferdig fortsetter hverdagen som før, og ny strategi gir liten endring i praksis. Hvorfor er det slik?

Atferd er tungt å endre

Det er få ting som er så vanskelig å endre som egen atferd og prioriteringer. Hverdagen fylles med gjøremålene vi er vant til å gjennomføre, og av forventingene fra menneskene omkring oss.

Vi tar den samme veien til kontoret vi pleier å bruke, setter oss på den samme stolen som vi satt på i går, tar telefonen selv om vi er midt i noe annet og vesentlig og lar mannen eller kvinnen som kommer i døra bestemme øyeblikksprioriteringene våre. Vi er vanedyr. Selv etter en vellykket strategiprosess er det derfor lett å falle tilbake i gamle prioriterings- og handlingsmønstre.

Å skape varige endringer krever hardt arbeid. Vi må konkretisere hva som må endres for å realisere en ny retning. Hva betyr strategien for mine prioriteringer? Hva skal jeg gjøre mer av, og hva skal jeg eventuelt slutte å gjøre? Hva er viktig og haster? Hva er viktig, men haster ikke? Hva er ikke viktig, men haster? Hva er verken viktig eller haster? I alt for liten grad lar vi disse vesentlige vurderingene og prioriteringene vare en del av strategiarbeidet. Konsekvensen er at vi fortsetter som før, og resultatene uteblir.

Medarbeiderne skaper resultater

Det er medarbeidernes handlinger som skaper resultatene i enhver virksomhet. Eller som resulterer i at målene ikke nås. I tillegg til å definere mål må vi derfor fylle strategien med handlingsinnhold som har mening og betydning for alle medarbeiderne i virksomheten. Hvordan påvirker strategien mine prioriteringer, arbeidsprosesser, arbeidsoppgaver og måten jeg omgås kollegene mine på. Hva gir miljøet energi og hva taper for energi?

Melder vi oss på en maraton aksepterer vi at vi må nedlegge mange timer med trening i forkant for å komme over målstreken med æren og helsen i behold. På samme måte er hjernen en muskel som må trenes for å utvikle nye handlingsmønstre. Det tar omlag åtte uker å etablere en ny vane. Å handle på erfaring er bak overskuende. Vi kan ikke vedta en strategi. Den må trenes inn gjennom et målrettet program for å gi reell effekt.
For Vesir er dette kjerneelementer i enhver utviklingsprosess. Alles bidrag teller. Det er mennesker som handler og som skaper resultatene.

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator