Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.

Sommerferien er refleksjonstid for mange. Sakte dager der hverdagens etablerte mønstre brytes gir rom for ettertanke. Det kan virke som om konsekvensene av Koronapandemien har forsterket behovet for å gjøre opp status og kanskje sette en ny retning i livet. Hva er viktig for at jeg skal oppleve mening?  Hvem og hva er egentlig vesentlig i mitt liv? Utnytter jeg ressursene og drivkraften jeg har? Er jeg på rett plass i arbeidslivet, og hva er egentlig mulighetene mine?  I forkant av ferietiden opplevde vi i Vesir en økning av ledere som tok kontakt for å diskutere nettopp disse spørsmålene, for å ha med seg tankegods inn i sakte sommerdager.

Mening

Et vesentlig perspektiv i personlig utvikling er opplevelsen av mening, og av at arbeidsplassen representerer noe langt mer enn en kilde til å finansiere livets forpliktelser. Det å utgjøre en positiv forskjell er en viktig motivasjonsfaktor for de fleste. En viktig pekepinn for å avdekke om du er på rett plass er å kjenne etter om du ser lyst på å gjenoppta den etablerte hverdagen når ferien er over, og får energi av å tenke på mulighetene som ligger fremfor deg når høsten setter inn. Det er alltid mer fruktbart å søke seg mot noe nytt og givende, fremfor bort fra dagens tilværelse.

Å realisere eget potensial

Å avdekke og realisere eget potensial kan være et fornuftig skritt på veien videre. Både for deg, men også for omgivelsene dine som dermed kan nyttiggjøre seg av dine største talenter. Filosofen Aristoteles mente at realiseringen av eget potensial var grunnlag for størst mulig livsglede. Han utviklet en etikk kalt Eudaimonisme, som har sitt opphav i de greske ordene εὐ (god) og δαίμων (sjel). Han mente vi alle har en forpliktelse til å leve på en slik måte at vi realiserer vårt indre potensial, og på den måten oppnår størst mulig lykke. I denne sammenhengen betyr det å avdekke egne begavelser, og bruke disse mest mulig formålstjenlig ved å være den beste utgaven av deg selv – for deg selv og for andre. Han påpekte at du utgjør ditt eget moralske kompass, samtidig som påvirkningen du har på andre er av stor betydning. Vi har alle et ansvar for å være gode mennesker ved å behandle andre med vennlighet og respekt. Samtidig handler det om å ta ansvar for å leve det livet man selv finner meningsfullt, fremfor å velge det livet man opplever andre forventer. Da er det en sentral faktor å identifisere arbeidsplasser med virksomhetside, kultur, kolleger og oppgaver som samsvarer med din opplevelse av mening. Og som en best mulig utgave av deg selv øker sannsynligheten for at du bidrar til reell verdiøkning for virksomheten du jobber i og for.

Investering med ringvirkninger

For som leder skal du bidra til at mål blir innfridd og resultater blir skapt. Om du leverer synliggjøres brutalt, både på topp- og bunnlinje, fastsatte indikatorer, tjenester og arbeidsglede. Skal du lykkes over tid må du evne å sette retning og utøve positiv innflytelse på medspillerne dine. Målene være tydelige, forankret og konkretisert til prioriteringer og tiltak. For det er kollegiets samlede handlinger som skaper verdiene, eller resulterer i at målene ikke nås.

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan dermed være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.

Vesir – din partner og rådgiver

Vesir (Ves:ir) er et navn vi bærer med stolthet, og betyr fritt oversatt «den som hjelper å bære». Vesir var den historiske tittelen på rådgiverne til landets ledere i Midtøsten, med oppdrag å peke strategisk retning for å føre riket fremover. Også på sjakkbrettet spiller Vesiren, dronningen, en strategisk rolle. Vår misjon er å være din Vesir, en drivkraft og medspiller for kloke og fremtidsrettede strategiske valg. Vi har over 20 års erfaring med utvikling av ledere, ledergrupper og team der vi kan vise til dokumenterbare resultater. Gjennom forskningsbasert kunnskap, praktisk tilnærming, funksjonelle verktøy og gode prosesser skreddersyr vi målrettede treningsprogram tilpasset den enkelte virksomhet, gruppe og leder. Utvikling kan ikke vedtas, det må gjøres. Gjennom å fastsette mål, identifisere handlinger og trene. Dét er verdiskapning gjennom mennesker i praksis.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer