Ledelse i Koronaens tid

Kjærlighet i Koleraens tid. Gabriel Garcia Màrquez’ romantittel rommer håp selv når epidemi og pandemi rammer. Fremtidstro er en viktig bestanddel for å gjennomleve krisetider, men for mange røyner det hardt på i disse Koronatider.

Endringskrav med nådeløs kraft

På under en uke har rammebetingelser og forutsetninger endret seg radikalt, og rammet virksomheter og medarbeidere med nådeløs kraft. Helsearbeiderne har utfordrende dager med knappe ressurser og økt risiko. NAV har fått ytterligere arbeidsbelastning med å håndtere det aksellerende tilfanget av permitteringer. Turistene har forlatt, kulturarbeiderne står uten scener. Ansatte på hoteller, flyselskap og treningssentre frykter arbeidsplassene sine. Næringslivet vårt, i stor grad bestående av små og bitte-små bedrifter, har på få dager fått revet bort betydningsfullt inntektsgrunnlag. Vi er engstelige for de som ennå ikke har kommet seg hjem fra utenlandsopphold, og redde for at våre kjære i risikosonen vil bli smittet. Vi er bekymret for samfunnskonsekvensene, arbeidsplassene og menneskene vi bryr oss om. Ingen forblir uberørt av Koronapandemien.

Råd på en vei ingen ennå vet hvor ender

Sjelden har ledelse vært viktigere. Samtidig er rammene for å utøve ledelse vanskelige. Gjennom flere tiår har partnerne i Vesir jobbet med virksomheter og ledere i krise, og vi har samlet noen råd for deg som nå skal lede en virksomhet gjennom Koronakrisen:

  1. Aksepter situasjonen. Koronakonsekvensene rår du ikke over. Bruk energien din til å tenke fremover, ikke dvel ved hvordan situasjonen ville vært om pandemien ikke hadde rammet.
  2. Innta helikopterblikket. Hold hodet kaldt ved å få overblikk over situasjonen. Hva har endret seg? Hva er konsekvensene, på kort og lang sikt? Hva forblir usikkert fremover? Hva må det holdes et skarpt øye på fremover?
  3. Avdekk handlingsrommet. Avklar pengestrømmene i den nye situasjonen og få på plass et likviditetsbudsjett som styringsverktøy. Sett deg inn i mulighetene myndighetenes krisepakker representerer for din virksomhet og medarbeidere.
  4. Prioriter. Konkretiser hva som er det viktigste å gripe fatt i, i dagens situasjon. Gårsdagens planer har kun verdi dersom situasjonen er uforandret. Prioriter etter viktighet. Hva haster og er viktig? Hva haster ikke, men er likevel viktig? Fjern aktivitetene som ikke gir merverdi, verken for virksomheten eller menneskene som jobber der.
  5. Se – og forsøk å forstå menneskene rundt deg. Medarbeiderne er din viktigste kapital. Det er vesentlig å huske i en tid der lønnskostnadene lett krever mer enn inntektene gir. Koronakonsekvensene gir store emosjonelle utfordringer for mange, med utrygghet og manglende oversikt. Da er toleranse og forståelse viktige lederegenskaper. De fleste leverer bedre når de blir sett i sin særegne situasjon.
  6. Du har et ansvar for å ivareta deg selv. Nå er tiden ute for dinosaurbeslutninger. Press og stress over tid tapper energilagrene, og stimulerer reptilhjernen med sitt primitive reaksjonsmønster. Erkjenn at du også har emosjonelle behov, og skap rom for mentalt og fysisk påfyll. Du vil ikke evne å være bra for andre over tid, hvis du ikke evner å ivareta deg selv.
  7. Re-orienter deg. Er rammebetingelsene endret, må strategien tilpasses. Fest blikket fremover, klargjør hva som er fast og hva som er i bevegelse. Vær tydelig på virksomhetens styrker, svakheter, trusler og muligheter i den oppståtte situasjonen. Lag worst- og best case scenarier. En enkel strategiprosess basert på disse tydeliggjør virksomhetens mulighetsrom og ditt handlingsrom.


Trenger du kapasitet, fagekspertise eller lederstøtte for å håndtere konsekvensene av Koronaviruset? Vesir er din partner også i krevende tider, og har erfaring, verktøy og nettverk som kan være nyttig for deg.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer