Strategiutvikling, prosjekt- og prosessledelse

Vesir har lang erfaring som bidragsytere i strategiutvikling for bedrifter, organisasjoner, næringer og interessegrupper.

Strategiutvikling, prosjekt- og prosessledelse

Vesir har lang erfaring som bidragsytere i strategiutvikling for bedrifter, organisasjoner, næringer og interessegrupper. En vesentlig suksessfaktor er å fremskrive samfunns- og markedsendringer, for deretter å identifisere hvilken betydning det har for virksomheten din. Analyser er derfor en vesentlig del av et verdiøkende strategiarbeid, slik at fakta, og ikke antakelser, danner utgangspunkt for beslutningene dine.

 

Strategi er planen for å realisere mål, og god prosjekt- og prosessledelse er avgjørende for å lykkes. God planlegging, struktur, fordeling, forankring og oppfølging av ansvar og oppgaver er vesentlig for å skape resultater. Strategi må gjenspeile seg i prioriteringer ved å velge inn og velge bort, og realiseres gjennom organisering av verdikjeder, arbeidsprosesser og praktisk samarbeid. Samtidig må strategi underbygges av verdier og holdninger. Vesir bidrar til at din virksomhet gjør strategi gjennom å omsette overordnede mål til konkrete handlinger for den enkelte medarbeider. For verdiøkning skjer gjennom mennesker.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer