Om Vesir

Hyggelig å møte deg!

Vesir er så heldige å jobbe tett med oppdragsgivere som vil noe. Vi arbeider med alle typer organisasjoner og bedrifter, fra offentlige instanser til små private foretak. Felles er at de ønsker å utvikle seg selv og egen virksomhet. Våre kunder har ambisjoner, og anerkjenner verdien av å investere i kompetanse og eksterne blikk for å realisere målene. De tør og ønsker å bli utfordret for å bli enda bedre. 

Vesirs filosofi er at alt og alle må utvikles i en helhetlig sammenheng. Faglig kompetanse er en selvfølge, men holdninger og perspektiv er nødvendige drivkrefter for reell utvikling. Engasjement, mot og empati er verdier vi tar med oss inn i alle våre oppdrag. Gjennom lang erfaring, rik tilgang på oppdatert metodikk og prosessfokus vil vi bidra til at du tar de rette valgene for deg og din virksomhet.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Vår misjon er å være din Vesir, en drivkraft og medspiller for kloke og fremtidsrettede strategiske valg.

Vesir (Ves:ir) er et navn vi bærer med stolthet, og betyr fritt oversatt «den som hjelper å bære». Vesir var den historiske tittelen på rådgiverne til landets ledere i Midtøsten, med oppdrag å peke strategisk retning for å føre riket fremover. Også på sjakkbrettet spiller Vesiren, dronningen, en strategisk rolle. Vår misjon er å være din Vesir, en drivkraft og medspiller for kloke og fremtidsrettede strategiske valg.

Marianne Telle

Mariannes kjerneområde er virksomhetsutvikling, med en klar filosofi om at det er menneskene i organisasjonen som utgjør nøkkelen til resultater. Strukturer og arbeidsprosesser må underbygge virksomhetens ambisjoner, og samtidig bidra til at medarbeiderne opplever mening, mestring og forpliktelse til å realisere målene. Strategiarbeid, styre- og lederutvikling, utvikling av ledergrupper og kollegier, ledercoaching og prosessledelse er Mariannes mest etterspurte tjenester. 

Marianne har over 20 års erfaring som bedriftsleder og rådgiver, og har og har hatt et bredt spekter av styre- og tillitsverv i både privat og offentlig sektor. Hun er utdannet cand.polit med hovedfag i sosiologi og tilleggsutdanning i praktisk pedagogikk. Marianne er sertifisert i et bredt spekter av DNVGL-godkjente tester til bruk i rekruttering, team- og lederutvikling, og er én av Innovasjon Norges 26 prekvalifiserte prosess- og prosjektledere.