Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.

Personlighets, preferanse- og kompetansetester er velbrukte innslag i rekrutteringsprosesser, og i arbeid med personlig utvikling, team- og lederutvikling. Vår erfaring er at tester fungerer godt både som samtale- og refleksjonsverktøy, og dermed beriker prosessene for både jobbsøkere, organisasjoner og mennesker som søker egenutvikling. Det er imidlertid en klar forutsetning at testene brukes forsvarlig.

I Vesir har vi stor glede, men også respekt, for bruk av personlighets-, preferanse- og kompetansetester i arbeidet vårt. Vi opplever tester som svært nyttige suppleringsverktøy i arbeidet med å finne rett kandidat til stillingene vi arbeider med å fylle, og som funksjonelle refleksjonsverktøy når vi bidrar til utvikling av organisasjoner og samspillet mellom menneskene som jobber der.  For oss er det et bærende prinsipp at testene skal gi grunnlag for økt innsikt, uansett om de brukes i kandidatevaluering, personlig utvikling eller team- og lederutvikling. Vi tester aldri «bare for å teste».

Testresultatet er ikke en fasit

En test er heller ikke bare en test. Derfor benytter Vesir bare internasjonale anerkjente tester som er DNV-GL sertifiserte. Vi er autorisert i flere testbatterier, slik at vi kan tilpasse bruken etter kontekst og hensikt, og ikke minst hvilken type stilling det skal rekrutteres til.  Vi har språktester, evnetester, tester som kartlegger lederprofil, preferanser og ikke minst personlighetstrekk. Der det er relevant bruker vi også typetest som gir innsikt i personlig profil og teamprofil. Alle testene våre er nettbaserte, og kan brukes både hver for seg og sammen.

I Vesir har vi stor aktelse for kraften i testverktøyet, og all administrering gjøres av våre sertifiserte eksperter.  Det er en selvfølge at alle som gjennomgår en test får individuell tilbakemelding med mulighet til å stille spørsmål, samt komme med egne betraktninger og utfyllende informasjon. Tester må alltid være et supplement til øvrig prosess, og aldri betraktes som en fasit.

Hvorfor anbefaler vi bruk av tester i rekrutteringsprosesser?

Feilansettelser er dyrt og ressurskrevende, og en negativ opplevelse både for virksomheten som ansetter og den som blir feilansatt. Ved bruk av relevante og valide tester tilføres prosessen et bredere, og dermed bedre, beslutningsgrunnlag. Testene gir grunnlag for å bli enda bedre kjent med kandidatene, ikke minst gjennom et dypere samtalegrunnlag til intervjuene. Forskning viser at testing, brukt riktig, gir resultater som kan bidra til større innsikt og utforsking av kandidaters totale kompetanse – og dermed øke treffsikkerheten for å få riktig person på rett sted.

God testbruk

Mange synes det kan være ubehagelig, og kanskje litt skummelt, å la seg teste. En medvirkende årsak er nok dessverre at det også brukes useriøse tester på markedet. Men med DNV-GL sertifiserte tester og rådgivere med rett kompetanse og holdninger er det ingen risiko forbundet med å la seg teste. God testbruk handler blant annet om samtykke til å ta tester, hvilken type tester som benyttes, tydelighet rundt hva som er hensikten og på hvilken måte resultatet skal brukes. Du skal alltid ha rom til å stille spørsmål om testene, bli kjent med bakgrunnen for resultatet og gi refleksjoner rundt besvarelsen.  Det er vårt ansvar å gi deg en god opplevelse.

Ønsker du å gjennomføre en profesjonell rekrutteringsprosess?

Lederrekruttering er ett av kjerneområdene til Vesir. Gjennom flere tiår har vi bidratt med behovskartlegging, utlysningstekst, søknadshåndtering, intervjuer og vurdering og innstilling for å sikre riktig person på rett sted for kundene våre. Vil du vite mer? Ta kontakt, så skal vi sette deg inn i hvordan vi jobber og dele det vi vet er kritiske suksessfaktorer. Vi har utviklet verktøyboksen vår ytterligere gjennom Korona-tiden, der nye digitale løsninger supplerer de tradisjonelle.

«Hvem tror du at du er»

Vesir bruker ofte tester som kommunikasjons- og refleksjonsverktøy i utviklingsprosesser, det være seg teamutvikling, konflikthåndtering, kulturutvikling eller når strategiske beslutninger skal omsettes til handling. Ikke minst er tester et godt verktøy i personlig utvikling, der målet er å bli bevisst egne styrker og utfordringer for å bli en enda sterkere utgave av seg selv. «Hvem tror du at du er» er et populært radioprogram på NRK, der kjente profiler gjennomfører en personlighetsanalyse basert på femfaktormodellen, «Big Five».  Her analyseres de fem store personlighetstrekkene åpenhet for erfaringplanmessighetekstroversjonmedmenneskelighet og nevrotisisme, med sine underdimensjoner.

Kunne tenke deg å gjøre det samme? Ta kontakt med Bjørg eller Marianne for en uforpliktende prat, så forteller vi deg mer om hvordan dette kan gjennomføres, og hva du kan bruke resultatet til.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer