Kompetansedeling

Vesir tilbyr kurs, webinarer, foredrag og workshops om hvordan verdiøke virksomheten gjennom mennesker.

Kompetansedeling

Vesir tilbyr kurs, webinarer, foredrag og workshops om hvordan verdiøke virksomheten gjennom mennesker, der vi kombinerer teori og forskning med praktiske verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart. Vi bidrar gjerne på konferanser, seminarer, styrearenaer og interndager, og skreddersyr innhold og omfang til ditt behov. Ta kontakt, så skreddersyr vi et opplegg som passer for dere.

Noen av de mest etterspurte temaene er:

Den utfordrende samtalen – konflikthåndtering i praksis ​

Der mennesker møtes oppstår det friksjon. Da er det viktig å ha verktøykassen på plass for å møte dette mest mulig konstruktivt, til beste for virksomheten, kollegiet og de involverte. Vi bidrar til å fylle opp med det du trenger.

Kunsten å håndtere forskjellighet

På seg selv kjenner man ingen andreForskjellighet er en berikelse, men må håndteres klokt. Dette krever bevissthet og praktiske verktøy. Vi bidrar med begge deler slik at du blir mer bevisst deg selv, øker forståelsen for andre og evner å bruke dette til beste for virksomheten, medarbeiderne og deg selv.

Å identifisere og realisere sitt eget potensial

Endring og utvikling kan innebære så mangt. Vi har gjennom mange års arbeid med ledere og medarbeidere som ønsker å bli en bedre utgave av seg selv utviklet en verktøykasse til bruk både i kollegiet og i eget liv.

Rekruttering og utvelgelse

God rekruttering handler om kunnskap og metodikk. Kurset omfatter hele ansettelsesprosessen og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler du kan ta i bruk når du rekrutterer for egen virksomhet. 

Kandidathåndtering som omdømmebygger

Kompetanse er et knapphetsgode, og kampen om de beste kandidatene skjerpes stadig. Skal du vinne fram i kampen om de kloke hodene, dyktige hendene og varme hjertene må du være, og oppleves som, attraktiv.  Hvis ikke velges du bort. Vi gir deg kunnskapen og verktøyene for å kunne skape gode kandidatopplevelser og nye ambassadører – også blant de kandidatene som ikke fikk jobben. 

Bias i rekrutteringssammenheng – objektiv kandidathåndtering, finnes det?

Vi liker å tro at vi behandler alle mennesker objektivt og rettferdig. Likevel viser en rekke studier at de fleste av oss har en slags ubevisst forutinntatthet – bias – i hvordan vi oppfatter mennesker ut fra kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering med mer. Dette gjør at vi kan gå glipp av de beste kandidatene. Heldigvis kan dette endres gjennom bevisstgjøring og tilgang på verktøy.

Å lede utviklingsprosesser

Å lede utviklingsprosesser til konkrete resultater er krevende. Vi gir deg verktøy for å definere de ulike trinnene i utviklingsarbeidet, skape en felles plattform, benytte ressursene i kollegiet, håndtere motstand og omsette planer til prioriteringer og handlinger.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer