Realiserer du potensialet ditt?

En viktig pekepinn for å avdekke om du er på rett plass er å kjenne etter om du ser lyst på å gjenoppta den etablerte hverdagen når ferien er over, og får energi av å tenke på mulighetene som ligger fremfor deg når høsten setter inn. Foto:@everstphoto

Sommerferien er refleksjonstid for mange. Sakte dager der hverdagens etablerte mønstre brytes gir rom for ettertanke. Noe vi i rådgivningsbransjen erfarer ved at henvendelsene til oss for å bidra til å finne en neste, og kanskje ny retning på arbeidslivet tiltar etter endt ferietid. En viktig pekepinn for å avdekke om du er på rett plass er å kjenne etter om du ser lyst på å gjenoppta den etablerte hverdagen når ferien er over, og får energi av å tenke på mulighetene som ligger fremfor deg når høsten setter inn. Det er alltid mer fruktbart å søke seg mot noe nytt og givende, fremfor bort fra dagens tilværelse.

Realisering av potensial

Vi i Vesir er samtalepartnere for mange ledere. Stikkord som går igjen er realisering av potensial, det være seg for organisasjonen de leder eller for egen del. Mange finner det hensiktsmessig å ha en utenforstående medspiller som med erfaring og verktøy har deres beste i fokus, og med det anliggendet kan utfordre og bidra til utvikling. Når virksomheten står i sentrum handler dialogen primært om leveransemål, strategi og prioriteringer, og ikke minst handlingene som må til for å realisere målene. Er fokuset personlig utvikling dreier det seg først og fremst om å avdekke motivasjonsfaktorer og kompetanse, og konkretisere arenaer der egne evner og drivere kan brukes mest mulig formålstjenlig fremover.

Å realisere potensialet ditt gir livsglede

Å avdekke og realisere eget potensial er hensiktsmessig. For deg  – men ikke minst for omgivelsene som kan nyttiggjøre seg av dine største talenter. Filosofen Aristoteles mente at realiseringen av eget potensial var grunnlag for størst mulig livsglede. Han utviklet en etikk kalt Eudaimonisme, som har sitt opphav i de greske ordene εὐ (god) og δαίμων (sjel). Han mente vi alle har en forpliktelse til å leve på en slik måte at vi realiserer vårt indre potensial, og på den måten oppnår størst mulig lykke. I denne sammenhengen betyr det å avdekke egne begavelser, og bruke disse mest mulig formålstjenlig ved å være den beste utgaven av deg selv – for deg selv og for andre. Du utgjør ditt eget moralske kompass, samtidig som påvirkningen du har på andre er av stor betydning. Vi har alle et ansvar for å være gode mennesker ved å behandle andre med vennlighet og respekt. Samtidig handler det om å ta ansvar for å leve det livet man selv finner meningsfullt, fremfor å velge det livet man opplever andre forventer.

Mening

Et vesentlig perspektiv i personlig utvikling er opplevelsen av mening, og av at arbeidsplassen representerer noe langt mer enn en kilde til å finansiere livets forpliktelser. Det å utgjøre en positiv forskjell er en viktig motivasjonsfaktor for de fleste. Da er det en sentral faktor å identifisere arbeidsplasser med virksomhetside, kultur, kolleger og oppgaver som samsvarer med din opplevelse av mening.

Vesir – din partner og rådgiver

Navnet vårt er et symbolsk uttrykk for at du som kunde er vår hovedperson, premissleverandør og partner.  Vesir betyr «den som bærer noe» og var tittel på personer i Midtøsten som fungerte som rådgivere til kalif, emir, kongen, keiser eller en sultan. Vesir har erfaring og verktøy som vil bidra til å identifisere og realisere ditt potensial, til nytte for deg og de rundt deg. Gjennom vår oversikt og våre nettverk bidrar vi også til å finne frem til arenaene der talentene dine kommer til sin rett.

Vesir kan bidra til å realisere ditt potensial og tilbyr tjenester som strategisk og personlig rådgivning, karriereveiledning og identifisering av din fremtidige arbeidsplass. Vi benytter anerkjente verktøy for verdi- og motivasjonsavklaring, preferansevurdering, kompetanse- og evnekartlegging, 360-gradersevalueringer, identifisering av utviklingsområder, og konkretisering og oppfølging av handlingsplaner for reell personlig vekst.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer