De nødvendige samtalene

Der mennesker møtes vil det alltid være grobunn for motsetninger, både saklig orientert eller personlig motivert. Også på arbeidsplasser.

Har du ferdighetene til å håndtere de nødvendige samtalene?  Vesir tror på leder- og organisasjonsutvikling som utgjør en reell forskjell i hverdagen. Ved hjelp av anerkjente analyseverktøy og lang erfaring gir vi deg redskapene til å bli en enda bedre leder, med utgangspunkt i dine spesifikke utfordringer og egenskaper.

Der mennesker møtes vil det alltid være grobunn for motsetninger, både saklig orientert eller personlig motivert. Også på arbeidsplasser. Ved å motta lønn påtar vi oss en forpliktelse til å bidra til at arbeidsplassens mål blir virkeliggjort. Men vi kan likevel ha ulike syn på hva som er viktig, og hva som er de rette prioriteringene for å nå målene. Samtidig er jobbmotivasjon ulikt fordelt i befolkningen. Noen brenner for jobben sin, mens andre ser arbeid som et mer eller mindre nødvendig onde for å finansiere fritiden. Dette skaper lett gnisninger. Og gnisninger kan gi glør til bål.

Respekt, tydelighet og forventning

De aller fleste er enige i at vi trenger ledere for å peke retning, tydeliggjøre prioriteringer og stille krav. Men mange ledere forteller at dette er en av de oppgavene de kvier seg aller mest til, og som de unngår i det lengste. Det er nemlig ikke typisk norsk å være en tydelig og synlig leder. Årsakene er flere, og mye er kulturelt betinget. Norske ledere har ikke nødvendigvis autoritet som følge av sin posisjon, men må opparbeide seg gjennomslagskraft og tillit på andre måter. For mange er det et lederideal å bli opplevd som støttende, forståelsesfull og likesinnet.

En konsekvens blir lett at vi fremfor å gripe fatt i uoverensstemmelser velger vi å stikke hodet i sanden og håpe på at vanskelighetene går over. Men problemer forsvinner sjelden av seg selv. Tvert imot, de eskalerer og utfordrer både produktivitet og arbeidsglede. Paradoksalt etterlyser ofte medarbeidere på sin side ledere som evner å prioritere og anerkjenne gjennom å gi konstruktive og forståelige tilbakemeldinger. Det dreier seg om å vise respekt ved å være tydelig på sak og forventing til prestasjon. Det handler om klartekst.

Tryggheten i lederrollen

I realiteten er det ofte slik at misnøye uttrykkes gjennom antydninger, kroppsspråk og avvisning. I verste fall diskuteres problematiske kollegaer med andre, fremfor direkte dialog med den det gjelder. Det øker risikoen for at misforståelser, udokumenterte antakelser og følelser får sette sitt preg på situasjonen, og faren for å havne høyt oppe i konflikttrappen eskalerer. Enhver medarbeider har krav om å møtes med respekt og fatning. Og det stiller krav til at de nødvendige samtalene gjennomføres i tide, lenge før situasjonen kan defineres som en konflikt. Loven gir ikke rom for «la-det-skure»-ledelse.

Trygghet i lederrollen er en forutsetning for å håndtere vanskelige situasjoner på en konstruktiv måte, i tide og med verdighet. Det krever blant annet kunnskap om hvilket ansvar man har som leder. Kunnskap som bidrar til forutsigbarhet og trygghet, og til å begrense de praktiske og emosjonelle kostnadene for de involverte og miljøet rundt når konflikter og motsetninger oppstår. Det gjelder kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers gjensidige rettigheter og plikter, blant annet kompetanse på hvordan behandling av motsetninger i arbeidslivet håndteres på verdig og respektfullt vis. Videre handler det om å ha verktøyene for å gjennomføre de krevende, men nødvendige, samtalene på en god måte i praksis. Ikke minst handler det om kompetanse på eget reaksjonsmønster i utfordrende situasjoner. På seg selv kjenner man ingen andre.

Vi er der for deg

Ønsker du å utvikle din trygghet og dyktighet på å gjennomføre de nødvendige samtalene? Gjennom å øke din kunnskap om arbeidslivets spilleregler og innlæring av konstruktive metoder for gjennomføring av de nødvendige samtalene våger vi å love at du blir en bedre leder. Både for arbeidsplassen og medarbeiderne dine, men også for deg selv.

Vesir er her som din partner for å utvikle deg som leder med utgangspunkt i dine særegne utfordringer og egenskaper.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer