Leder- og teamutvikling

Som leder skal du bidra til at mål blir innfridd. Det innebærer å sette retning og utøve positiv innflytelse på medspillerne dine.

Som leder skal du bidra til at mål blir innfridd. Det innebærer å sette retning og utøve positiv innflytelse på medspillerne dine. For det er kollegiets samlede handlinger som skaper verdiene, eller resulterer i at målene ikke nås. Vesir har over 20 års erfaring med utvikling av ledere, ledergrupper og team der vi kan vise til dokumenterbare resultater. Gjennom forskningsbasert kunnskap, praktisk tilnærming, funksjonelle verktøy og gode prosesser skreddersyr vi målrettede treningsprogram tilpasset den enkelte virksomhet, gruppe og leder. Utvikling kan ikke vedtas, det må gjøres. Gjennom å fastsette mål, identifisere handlinger og trene. Dét er verdiskapning gjennom mennesker i praksis. 

Vesir tilbyr:

  • Bedrifts- og virksomhetsinterne lederutviklingsprogram for topp- og mellomledergrupper
  • Ambulerende utviklingsprogram for enkeltledere, vi kommer til deg
  • Mentoring og samtalepart
  • Programleder for utviklingsprogram tilbudt av bransje- og interesseorganisasjoner
  • Teamutvikling 


Vesir bidrar til utvikling i og av ledere og ledergrupper i konserner, kommuner og fylkeskommuner, stat, bedrifter og akademia. Vi er bla faste bidragsytere i Utdanningsrektoratets rektorutdanning som tilbys av NTNU/UiT -Norges arktiske universitet og Den nasjonale utdanningen av styrere i barnehagen i regi av UiT- Norges arktiske universitet, samt er programledere for Maskinentreprenørenes forbund (MEF) sitt lederprogram. 

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer