Leder- og teamutvikling

Ledelse er en funksjon som skal bidra til fremdrift. Ingen bedrift eller organisasjon er lik.

Derfor tar Vesir utgangspunkt i muligheter og utfordringer i nettopp din virksomhet når vi i påtar oss oppdraget med utvikle deg og dine kollegaer som ledere. Du er premissleverandøren, vår oppgave er å utfordre deg slik at du når dine mål.

For det er resultatene som teller. Effekten av arbeidet skal kunne identifiseres, og utviklingen skal merkes av omgivelsene rundt deg. Samtidig skal du oppleve å bli en sterkere og tydeligere utgave av deg selv.

Produkter vi tilbyr

Samtaleparter for ledere, strategisk og personlig utvikling
Interne lederutviklingsprogrammer skreddersydd til din bedrift
Utvikling av team og ledergrupper. Privat og offentlig sektor

Vår suksess er din suksess.

Ønsker du mer informasjon om våre priser eller tjenester? Kontakt oss.

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator