Ledelse i Koronaens tid

Kjærlighet i Koleraens tid. Gabriel Garcia Màrquez’ romantittel rommer håp selv når epidemi og pandemi rammer. Fremtidstro er en viktig bestanddel for å gjennomleve krisetider, men for mange røyner det hardt på i disse Koronatider.

Humankapital: Ta din viktigste ressurs på alvor

Gode styringsløsninger er avhengige av flere innsatsfaktorer. En kvalifisert problemanalyse ligger som en forutsetning. Intelligente teknologiske løsninger tilpasset din virksomhets-plattform er en annen premiss. Ikke minst er det en nødvendighet å få løsningene implementert, slik at de lever både strukturelt og i medarbeidernes bevissthet.

Gjør en SWOT og finn din strategi

Gjennomfører du en god SWOT-analyse vil du sitte igjen med utfordringene og mulighetene det er kritisk å gripe fatt i. Da blir det langt enklere å ta stilling til faktiske tiltak og konkretisere strategiene for å realisere målene for nettopp din virksomhet

Velkommen onboard!

Å planlegge onboardingprosessen har en tilleggsverdi ved å representere en bevisstgjøring for deg som leder eller arbeidskamerat. Det handler i stor grad om å tilrettelegge for gode menneskemøter.

Realiserer du potensialet ditt?

En viktig pekepinn for å avdekke om du er på rett plass er å kjenne etter om du ser lyst på å gjenoppta den etablerte hverdagen når ferien er over, og får energi av å tenke på mulighetene som ligger fremfor deg når høsten setter inn. Foto:@everstphoto

De nødvendige samtalene

Der mennesker møtes vil det alltid være grobunn for motsetninger, både saklig orientert eller personlig motivert. Også på arbeidsplasser.

Hva sier kollegaene dine om deg?

Gir vi energi, får vi som oftest energi tilbake. Da må vi vite hvordan vi virker på hverandre. Så hvem vil du være i virksomheten og for kollegiet ditt, limet eller oljen i maskineriet?