Hva sier kollegaene dine om deg?

Gir vi energi, får vi som oftest energi tilbake. Da må vi vite hvordan vi virker på hverandre. Så hvem vil du være i virksomheten og for kollegiet ditt, limet eller oljen i maskineriet?

«Jeg er limet i maskineriet» sto det på nettet. Da han skulle lage presentasjonen av seg selv blandet han frasene oljen i maskineriet og limet i organisasjonen, og etterlot seg et ulykksalig avtrykk på hjemmesiden. Kollegene fant imidlertid beskrivelsen både humoristisk og riktig, og lot småhumrende feilen passere uten å påpeke den. For selv om medarbeideren opplevde seg smidig og løsningsorientert, syntes flere han var problemorientert og sytete.

Er det usannsynlig at egenopplevelsen avviker så sterkt fra omgivelsenes oppfatning? Langt ifra. Hører du ofte folk beskrive seg selv som en negativ arbeidsmiljøfaktor, humørløs og vanskelig? Tipper du likevel har hatt mennesker i din nærhet som har trukket energi med sin væremåte og fokus. Sannsynligheten er stor for at du ikke har fortalt dem det. Du har heller delt opplevelsen din med andre kollegaer, som har bekreftet inntrykket ditt. Slik at dere har skapt en stilltiende allianse, hvor dere neste gang blir enda mer oppmerksom på trekk som underbygger opplevelsen av en krevende kollega. Samtidig sitter den omtalte like uvitende igjen. Og den uinnvidde og omdiskuterte kollegaen: Kanskje er det deg?

På en arbeidsplass har vi alle våre funksjoner og roller i den hensikt å realisere organisasjonens virksomhetside sammen. Grovt sagt kan vi si at tre dimensjoner må være på plass for at vi skal trekke i samme retning og bruke ressursene klokest mulig; Den essensielle, den funksjonelle og den emosjonelle.

Den essensielle er en felles og overordnet forståelse av meningen med organisasjonens eksistens og målet dere arbeider mot. Den funksjonelle peker på effektive arbeidsprosesser og bruk av virksomhetens ressurser på en slik måte at medarbeidernes kompetanse og egenskaper kommer til sin beste rett. Den emosjonelle handler om opplevelse av mening, mestring og tilhørighet på arbeidsplassen.

En strategi som tydelig peker retning for medarbeidernes hverdagsprioriteringer bidrar til felles mål. Hensiktsmessig organisering av funksjoner, arbeidsprosesser og ansvarsdeling fører til god ressursutnyttelse. Mange bedrifter og organisasjoner er gode brukere av verktøy og analyser for å få retning og struktur på plass. Det som for ofte utelates er det emosjonelle aspektet.

Følelsene våre er avgjørende når vi fatter valg, og påvirker hva vi tar inn av informasjon. Store deler av det vi foretar oss i løpet av en dag er ikke oppe til bevisst vurdering. Samtidig er det få virksomheter som setter dette på dagsorden. Vi tillater oss i for stor grad å være amatører på organisasjonens emosjonelle liv, og peker lett på forhold utenfor oss selv når det butter. Det er kulturen, ledelsen eller de håpløse kollegenes sin skyld. Vår unnfallenhet fører til at vi frasier oss innflytelse over viktige prosesser som påvirker produktivitet, lojalitet og arbeidsglede. Vi lar antakelser om hverandre råde, fremfor å ta ansvar for egne følelser og hvordan vi selv virker på andre.

Fremtidsrettede og ambisiøse virksomheter tenker annerledes og setter emosjoner og samspill på dagsorden, på lik linje med strategi og arbeidsprosesser. De anser et godt arbeidsmiljø som et felles ansvar, og gir medarbeiderne verktøy og metoder for å bli kjent med hvem de er i samarbeid med kolleger, slik at positivt samspill i tråd med virksomhetens mål kan forsterkes og destruktive prosesser snus. Det er krevende arbeid i den forstand at det fordrer tid, egenrefleksjon, nysgjerrighet, samt respekt for forskjellighet og hverandre. Men det betaler seg, på flere nivå. I smartere samhandling, arbeidsglede og bedre bruk av virksomhetens ressurser. Investering i den emosjonelle dimensjonen verdiøker  virksomheten med kraft i medgang og robusthet i motgang. Er du som eier, styre eller leder modig og klok nok til å gjøre denne investeringen?

Gir vi energi, får vi som oftest energi tilbake. Da må vi vite hvordan vi virker på hverandre. Så hvem vil du være i virksomheten og for kollegiet ditt, limet eller oljen i maskineriet?

Vi har alltid et valg.

Vesir har en velfylt kasse med metoder og verktøy for utvikling av den essensielle, funksjonelle og emosjonelle  dimensjonen i din virksomhet. Ta kontakt, så deler vi gjerne innholdet i kassen med deg. Les mer:  Leder- og teamutvikling

Mariane Telle

Spisskompetanse:

  • Virksomhetsutvikling
  • Strategiutvikling- og implementering
  • Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
  • Leder- og teamutvikling
  • Leder- og spesialistrekruttering
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Prosjektledelse
  • Prosessledelse
  • Foredragsholder- og inspirator

Utnytter bedriften sitt potensial?

Kunder tar gjerne kontakt med oss når de står ovenfor virksomhetskritisk eller komplekse problemstillinger. Ønsker du mer informasjon og priser på våre tjenester, ta gjerne kontakt. Vi måler vår suksess i din suksess.

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer