Derfor heter det barnehager

Stengte barnehager snudde hverdagen på hodet for tusenvis av familier over hele landet, og barna mistet sitt profesjonelle tilbud for utvikling og vekst. Er barnehagelederne blant de mest underkjente lederne i Norge?

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.

«New me» – Nyttårsforsetter med resultatgaranti?

2020 har vært et år som har manet til ettertanke. Når verden endres ser vi ofte lettere hvem og hva som er viktig for å leve et balansert liv. Hva med å bruke 2021 til å realisere endringer som gir deg økt livs- og arbeidsglede? Har du motivasjonen har Vesir verktøyene.

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse – og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.

Digital rekruttering – enklere enn du tror

Å finne den riktige ansatte kan være en av de viktigste oppgavene man som bedriftsleder eller eier gjør. Men, hvordan kan du rekruttere og ansette når du ikke har mulighet til å treffe kandidatene ansikt til ansikt?

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.

Situasjonstilpasset kompetanse – superkrefter for fremtiden

Vi har høstet spennende erfaringer etter Norge stengte ned 12. mars. Etterspørselen etter sparringspartnere med endringskompetanse og mulighetsperspektiv har økt. Utvikling av effektive arbeidsprosesser og god kommunikasjon når man opererer fra hjemmekontor har fått en sentral plass på agendaen, og oppfølging av nøkkelpersonale med kritisk kompetanse får nå stor oppmerksomhet i virksomheter med fremoverblikk og fremtidshåp.

Kriser kan skape muligheter

En krise kan være forårsaket av en hendelse helt utenfor bedriftens kontroll, som koronapandemien som rammer oss nå. Løsningen kan være nærmere enn du tror, interimledelse.

Koronaen har inntatt styrerommet​

Styret har det overordnede ansvaret for forsvarlig drift, deriblant at virksomheten til enhver tid har rett ledelse. Krisetider er ikke tid for lederskifte, men for å sørge for at daglig leder har den bistand og støtte som trengs for å lede organisasjonen gjennom en ekstraordinær situasjon.