Viktigheten av lederutanning for styrere i barnehagen

En innsiktsfull NOASP-studie som utforsker kryssingen mellom arbeid og styrerutdanning for å forstå kvalifisering, sosialisering og subjektivering i lederrollen.

Vesir er stolt av å spille en betydelig rolle i utviklingen av kompetente og tillitsskapende ledere for en av Norges mest sentrale samfunnssektorer. Denne artikkelen gir en inngående dokumentasjon av effektene av Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen ved UiT – en virkelig inspirerende leseopplevelse!

Sammendrag

“I denne NOASP-studien undersøker vi hvordan kryssingen mellom arbeid og styrerutdanning bidrar til kvalifisering, sosialisering og subjektivering i lederrollen i barnehager. Basert på Biestas (2014) rammeverk og analysen av eksamensoppgaver fra to UiT-kull (n = 38), viser resultatene at deltakerne ikke bare ble faglig kvalifisert, men også sosialisert inn i lederrollen som ble implementert i barnehagepraksis. Deltakerne utviklet subjektivering med økt autonomi og følte seg bedre rustet til å håndtere utfordringer. Studien understreker viktigheten av helhetlig lederutdanning gjennom kombinasjonen av faglig kunnskap, erfaringsutveksling og praktisk arbeidsplassbasert gjennomføring av mellomarbeid.”

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, Nyhet

Derfor heter det barnehager

Stengte barnehager snudde hverdagen på hodet for tusenvis av familier over hele landet, og barna mistet sitt profesjonelle tilbud for utvikling og vekst. Er barnehagelederne blant de mest underkjente lederne i Norge?
Les mer
Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer