Humankapital: Ta din viktigste ressurs på alvor

Gode styringsløsninger er avhengige av flere innsatsfaktorer. En kvalifisert problemanalyse ligger som en forutsetning. Intelligente teknologiske løsninger tilpasset din virksomhets-plattform er en annen premiss. Ikke minst er det en nødvendighet å få løsningene implementert, slik at de lever både strukturelt og i medarbeidernes bevissthet.

Gjør en SWOT og finn din strategi

Gjennomfører du en god SWOT-analyse vil du sitte igjen med utfordringene og mulighetene det er kritisk å gripe fatt i. Da blir det langt enklere å ta stilling til faktiske tiltak og konkretisere strategiene for å realisere målene for nettopp din virksomhet

Velkommen onboard!

Å planlegge onboardingprosessen har en tilleggsverdi ved å representere en bevisstgjøring for deg som leder eller arbeidskamerat. Det handler i stor grad om å tilrettelegge for gode menneskemøter.

Realiserer du potensialet ditt?

En viktig pekepinn for å avdekke om du er på rett plass er å kjenne etter om du ser lyst på å gjenoppta den etablerte hverdagen når ferien er over, og får energi av å tenke på mulighetene som ligger fremfor deg når høsten setter inn. Foto:@everstphoto

De nødvendige samtalene

Der mennesker møtes vil det alltid være grobunn for motsetninger, både saklig orientert eller personlig motivert. Også på arbeidsplasser.