Det skjer hvert år, når julelysene tennes. I en fast syklus våkner ambisjonene om iverksetting av aksjon livsendring så snart englene igjen har dalt ned i eskene sine.  Vi skal, som Albert Åberg, bare nyte julefred, julemat og sakte tid før forsettene realiseres. For noen handler det om helse og livsstilsendring, med planer om å møte sommeren med en yppigere og sunnere kropp enn den som akkurat nå komfortabelt omfavnes av julegenseren. Men for mange er ønskene langt mer dyptgående enn som så, det handler om en kursendring for å få økt meningsinnhold, både på arbeids- og livsarenaen.

Det starter med motivasjon

«How deep is your love” synger Bee Gees. Her er spørsmålet snarere “How deep is your motivation”? Og ikke minst, hva er motivasjonen din for endring? Er drivkraften å få bruke tid på det du virkelig har lyst til og opplever betydningsfullt, eller er du drevet av en ytre motivasjon der aktivitetene vil belønne seg eksempelvis i en mer attraktiv CV eller posisjon? Vår erfaring med lederutvikling, karriereveiledning og outplacement viser at kartlegging og bevisstgjøring rundt egne motivasjonsdriverne er en vesentlig suksessfaktor for å oppnå reell endring. Og det er viktig å starte reorienteringen mens du fortsatt vil til noe, fremfor å være drevet av et ønske om å forlate noe.

Bevisstgjøring og refleksjon

Hva er viktig for deg og fyller tilværelsen med mening? Som samtalepartnere for mange ledere ser vi ett fellestrekk som ofte går igjen, behovet for å ha et refleksjonsrom der tanker og perspektiver kan sorteres og handlinger prioriteres. Hva ønsker jeg å oppnå? Hva er grunnen til at dette er viktig for meg? Hva vil det koste meg å realisere målene, og er jeg villig til å ta konsekvensene? Hvilke handlinger må jeg iverksette? Mange spørsmål fortjener sine svar, og utfordrer evnen til å ha det rotete i hjernen uten å fremprovosere et raskt svar. For de kjappe svarene har som oftest sin base i erfaring og vane, og er sjelden like godt egnet for å realisere ytterligere potensiale.

Bevisstgjøring, prioriteringer og handlinger

Endring og utvikling kan innebære så mangt, på seg selv kjenner man ingen andre. Enhver må definere sin egen vei. Vi jobber sammen med ledere og medarbeidere som søker sparring og refleksjon for å finne en helt ny retning i arbeidslivet, men også med de som ønsker å realisere potensialet i sin nåværende jobb og øke balansen mellom livsarenaene. Gjennom kartlegging av motivasjon og drivere, bevisstgjøring rundt mål, utarbeidelse av en realistisk plan konkretisert i handlingspunkter har vi erfart at det er godt mulig å gi resultatgaranti. Vi har verktøyene. Har du motivasjonen kan vi dermed bidra til å definere og realisere arbeids- og livsbetingelsene du trenger for å være en bedre utgave av deg selv – både til egen glede og berikelse for de rundt deg.

Er du klar for en investering i deg selv i 2021?

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator