Rekruttering

Rekruttering av ledere og strategisk kompetanse er en viktig del av organisasjonens forutsetninger for å nå sine mål – og et viktig konkurransefortrinn.

Rekrutteringsteamet i Vesir er spesialister på lederrekruttering. Gjennom over 20 års erfaring har vi lært oss hva som er suksessfaktorene for å finne den som vil bidra til å løfte fremover.  Vi vet det er nødvendig å forstå både rammer, rasjonalitet og kultur som nødvendige tillegg til kravene som stilles i stillingen. Vi har kyndigheten, verktøyene og bakgrunnen slik at du kan gjøre et sikkert ledervalg for fremtiden

Vi tror på forutsigbarhet og har faste priser og kvalitetssikret system basert på DNV sin standard for rekruttering. Vi benytter DNV- godkjente kompetanse og personlighetstester fra AON og søknadshandteringssystem fra WebCruiter.

Produkter vi tilbyr

Kandidatvurdering inkludert testing
Rammeavtale rekruttering
Hele eller deler av rekrutteringsprosesser inkl. annonsering, både privat og offentlig sektor
Executive search
Styrerekruttering

Vår suksess er din suksess.

Ønsker du mer informasjon om våre priser eller tjenester? Kontakt oss.