Rekruttering

Rekruttering av ledere og strategisk kompetanse er en viktig del av organisasjonens forutsetninger for å nå sine mål – og et viktig konkurransefortrinn.

Vesir tilbyr rekrutteringstjenester hvor vi tar fullt ansvar for å levere riktige resultater.

Vi kan tilby hele rekrutteringsprosesser hvor vi tar ansvar for hele prosessen fra annonseutforming til intervju til deler av prosessen som kandidatvurdering og testing. Du bestemmer nivået.

Vi tror på forutsigbarhet og har faste priser og kvalitetssikret system basert på DNV-GL sin standard for rekruttering. Vi benytter DNV-GL godkjente kompetanse og personlighetstester fra Cut-E og søknadshandteringssystem fra WebCruiter.

Produkter vi tilbyr

Kandidatvurdering inkludert testing
Rammeavtale rekruttering
Hele eller deler av rekrutteringsprosesser inkl. annonsering, både privat og offentlig sektor
Executive search
Styrerekruttering

Vår suksess er din suksess.

Ønsker du mer informasjon om våre priser eller tjenester? Kontakt oss.

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi