Forretningsutvikling

Utnytter bedriften sitt potensial?

Vesirs partnere har alt fra gründererfaring, lang ledererfaring fra finans, olje –og gass, maritime næringer, reiseliv og styrekompetanse fra ulike bransjer.

Vi har bred erfaring med prosjektledelse for bedriftsutviklingsprogrammer for Innovasjon Norge, både regionale, nasjonale og internasjonale. Herunder FRAM.

Vi har partnere som er FRAM-sertifiserte, er ekspert innen helhetlig og bærekraftig reisemålsutvikling, Experience Economy Expert fra Pine & Gilmore og bruker verktøy som Lean Business, GrowthWheel og Osterwalders forretningsmodellering blant annet.

Produkter vi tilbyr

Innovasjon og nyskaping
Strategiprosesser
Etablererbistand
Investerings – og finansanalyser
Prosjektutvikling og prosjektledelse
Drifts –og virksomhetsstyring
Salg og virksomhetsoverdragelse
Strategi og eierskapsanalyse
Management for Hire
Økonomistyring – daglig drift

Vår suksess er din suksess.

Ønsker du mer informasjon om våre priser eller tjenester? Kontakt oss.

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid