I Vesir har vi stor respekt for bruk av personlighets-, preferanse- og kompetansetester. Testene er nyttige suppleringsverktøy i vurderingsprosesser og funksjonelle reflekteringsverktøy i utviklingsarbeid, både på organisasjons-og personnivå. Det er et bærende prinsipp at testene skal gi grunnlag for økt innsikt, både når de tas i forbindelse med kandidatevaluering, personlig utvikling samt team- og lederutvikling. Vi tester aldri «bare for å teste».

Testresultat  er ikke fasiten

Testene Vesir benytter er internasjonale anerkjente tester og DNV-GL sertifiserte. Vi bruker testbatterier tilpasset kontekst og oppdrag, og ikke minst hvilken type stilling det skal rekrutteres til. Her kan vi tilby alt fra språktester, evnetester, lederprofil, preferanser og personlighet. Der det er relevant bruker vi også profiltypetest som gir innsikt i individuell profil og teamprofil.

Testene er nettbaserte, og  kan brukes både hver for seg og sammen.  Både i individuell medarbeiderutvikling, så vel som i organisasjons- og teamutvikling – og ikke minst i rekrutteringsprosesser.

I Vesir har vi stor respekt for kraften i testverktøyet, og administrering gjøres av sertifiserte eksperter.  Alle som testes får individuell tilbakemelding, enten i form av en samtale og/eller skriftlig rapport på sin test. Vi er svært bevisste på å bruke tester som et supplement til øvrig prosess, og benytter aldri testene som en fasit.

Hvorfor anbefaler vi bruk av tester i rekrutteringsprosesser?

Feilansettelser er dyrt og tidkrevende, og testing gir et bredere – og dermed bedre -beslutningsgrunnlag. Testene gir grunnla for å bli enda bedre kjent med kandidatene, ikke minst ved å få et dypere samtalegrunnlag til intervjuene. Forskning viser at testing, brukt riktig, gir resultater som kan bidra til større innsikt og utforsking av kandidaters totale kompetanse – og dermed øke treffsikkerheten til å få riktig person på riktig plass.

God testbruk

Mange kandidater synes testing er ubehagelig og kanskje litt skummelt. I tillegg er det utstrakt bruk av useriøse tester på markedet. Men med DNV-GL sertifiserte tester og god testbruk av sertifiserte eksperter er det ingen risiko forbundet med å bli testet. God testbruk handler blant annet om kandidatens samtykke til å ta tester, hvilken type tester som skal tas, hvilke formål de har og på hvilken måte resultatet skal brukes. Kandidaten skal alltid ha rom til å stille spørsmål om testene, bli kjent med resultatet og gi sine refleksjoner rundt besvarelsen.

Behov for bistand i rekrutteringsprosessen?

Vesir har lang erfaring med å bistå kunder med behovskartlegging, utlysningstekst, søknadshåndtering, intervjuer og vurdering og innstilling. Eller ønsker du kanskje bare testing? Ta kontakt med Bjørg eller Marianne for en uforpliktende prat.

Synes du rekruttering er utfordrende i disse Korona-tider med avstandsbegrensninger og nye verktøy? Vesir har de beste verktøyene for å gjennomføre digitale rekrutteringer med minst like god kvalitet som tradisjonelle. Les mer her: Digital rekruttering – enklere enn du tror

«Hvem tror du at du er»

«Hvem tror du at du er» er et populært radioprogram på NRK, der kjente profiler får gjennomført en testanalyse basert på «Big Five». Kunne du tenke deg å gjennomføre det samme? Ønsker du å utforske dette nærmere, så kan du bestille testsett og gjennomgang hos oss. Ta kontakt med Bjørg eller Marianne for en uforpliktende prat og prisinformasjon.

 

 

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator