Øverst fra venstre: Berge Hoshovde, Bjørg Alvestad, Nils-Roger Simensen. Nederst fra venstre: Marianne Telle, Anders Hermansson, Olga Goldfain.

Vesir er et partnerbasert rådgivningsselskap, eid av seks erfarne rådgivere. 

– Tiden var riktig for en slik etablering nå. Konsulentbransjen er i endring i likhet med resten av verden, og vi ser at vi med vår ulike spisskompetanse kan komplettere hverandre og gi våre kunder den beste rådgivningen, sier Nils Roger Simensen, arbeidende styreleder og partner i det nyetablerte selskapet.

De øvrige partnerne i Vesir AS er Bjørg Alvestad, Berge Hoshovde, Olga Goldfain, Marianne Telle og Anders Hermansson.

Vesir tilbyr rådgivning på strategisk nivå for store og små bedrifter og organisasjoner. Partnerne har lang og variert erfaring fra ulike posisjoner i næringsliv, finans, politikk, offentlig virkemiddelapparat og styrer – erfaring som kommer kundene til gode. I tillegg har Vesir et stort nettverk utenfor selskapet, som også kundene vil dra nytte av.

– For egen del ønsker vi å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Vi kjenner hverandre, vi vet at kompetansen er den beste, og vi har samarbeidet tidligere i ulike sammenhenger. Faglig respekt for hverandre er grunnleggende, og vi trives godt sammen. Vi ser også at vår erfaring fra ulike deler av landet kan tilføre geografisk erfaringsoverføring og nye nettverk, noe som igjen vil bidra til at våre kunder får et bredere spekter av tjenester, sier Simensen.

Vesir har ikke et geografisk tyngdepunkt, og er i dag etablert i Tromsø, Bergen/Os og Lillestrøm, i tillegg til Hammerfest.

Vesir har klare vekstambisjoner, og det vil derfor etter hvert være aktuelt å knytte til seg flere partnere i selskapet.

  

Om partnerne i Vesir

Nils Roger Simensen:
Nils Roger er utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor entreprenørskap. Han har mer enn 20 års erfaring som operativ leder i ulike selskaper innen fiskeri, logistikk, leverandørindustri til olje- og gassnæringen, samt bank og finans. I tillegg har han styreverv i flere nasjonale selskaper, og er arbeidende styreleder i Versir AS.

Marianne Telle:
Marianne er utdannet cand.polit. med hovedfag i sosiologi/sosialpolitikk. Hun har 18 års erfaring som rådgiver, og har de siste 10 årene vært administrerende direktør i konsulentselskapet Bedriftskompetanse as. Telle er spesialisert innenfor strategisk utvikling av virksomheter, lederrekruttering og lederutvikling. Hun er samtalepart for flere ledere, mye brukt som foredragsholder, og har siden 2010 vært tilknyttet NTNUs rektorutdanning i samarbeid med UiT – Norges arktiske Universitet og Nord Universitet. Telle har bred erfaring fra styreverv både i offentlig og privat sektor, og er honorær visekonsul i Troms og Nordland for kongeriket Spania.

Olga Goldfain:
Olga har utdanningsbakgrunn fra universiteter i Norge og Russland innen biologi, prosjektledelse og strategisk ledelse. Hun har erfaring fra 12 år som konsulent innen strategi og marked for private bedrifter, herunder fire år som daglig leder for Bedriftskompetanse International. Olga er sertifisert FRAM-prosjektleder for nasjonale og internasjonale programmer hos Innovasjon Norge. I tillegg har hun vært leder i GenØk – senter for Biosikkerhet, leder for Noricom Nord, har flere styreverv i private og offentlige organisasjoner og er aktiv kommunestyrepolitiker for Tromsø Arbeiderparti. Tidligere styreerfaring omfatter blant annet festspillene i Nord-Norge, Tromsø internasjonale skole og SOS barnebyer.

Berge Hoshovde:
Berge er skipsingeniør, maskinist og siviløkonom. Han har bakgrunn fra maritim industri, skipsteknisk konsulentfirma og som leder for skipsverft med 120 ansatte. Han har arbeidet som bedriftsrådgiver i over 20 år, med styreerfaring fra mer enn 30 bedrifter.

Bjørg Alvestad:
Bjørg har universitetsutdannelse innen reiseliv og internasjonal markedsføring, strategi og merkevarebygging fra henholdsvis UiT, Handelshøgskolen i København, Bocconi og NHH. Hun har 20 års erfaring som rådgiver, både som leder for internasjonale prosjekter og lokalt de siste åtte årene i Bedriftskompetanse as. I tillegg har hun vært involvert på eier og driftssiden i egne selskaper. Bjørg er sertifisert ekspert i Experience Economy, som nr. 89 i verden fra Pine & Gilmore, og er tilknyttet et internasjonalt nettverk av eksperter innen fagfeltet. Hun har bred styreerfaring fra private bedrifter, offentlige foretak og interesseorganisasjoner.

Anders Hermansson:
Anders er siviløkonom med spesialisering innenfor generell ledelse, strategi og økonomi. Han har industriell bakgrunn med mer enn 30 års erfaring fra Equinor og Hydro, blant annet som sjef for Hydros globale petrokjemivirksomhet. De siste årene har han jobbet i Equinor Venture med teknologiselskaper. Anders har bred erfaring fra mergers, salg og kjøp- samt restrukturering av virksomheter. Styreerfaring fra Asia, Europa, Midtøsten, USA og Canada.

Kontakt:

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid