Du har fått den riktige kandidaten på plass. Nå handler det om å være den rette arbeidsplassen fra første stund og innfri forventingene som er skapt gjennom rekrutteringsprosessen. Onboarding handler om nyansattes læringsprosesser, og er en viktig fase for å tilrettelegge for at din ferske medarbeider føler seg hjemme på sin nye arbeidsplass fra første stund.

Helhetlig plan for arbeidsglede

Virksomheter som lykkes med nyansettelser kjennetegnes ofte ved at de har en helhetlig plan for å integrere nye kolleger. Det handler om å bli introdusert for organisasjonskultur og verdier, bli familiær med systemer og rutiner – og ikke minst presentert for nye arbeidskamerater. For tilretteleggelse for gode menneskemøter er av største betydning. Her legges fundamentet for trivsel og arbeidsglede, ved at kollegiet representerer både funksjoner, kompetanse og arbeidsmiljø.

En verdiøkende bevisstgjøringsprosess

Å planlegge onboardingprosessen har en tilleggsverdi ved å representere en bevisstgjøring for deg som leder. I onboardingprosessen skal virksomhetside, strategi, strukturer og systemer levendegjøres på en slik måte at den nytilsatte kjapt er med på å verdiøke virksomheten, og kundene eller brukerne deres. En god onboardingprosess gir både økonomiske og kvalitetsmessige gevinster.

Fordeler med en digital plattform

Onboardingprosessen er unik for nettopp din virksomhet, og må utarbeides med det for øyet. Samtidig må den hvile på et solid fundament som hele tiden kan utvikles i takt med organisasjonen du leder. Det er derfor mange gevinster ved å legge planen for onboarding inn i en digital plattform. Digitale løsninger er dynamiske og skalerbare, og bidrar til å gjøre onboardingprosessen strømlinjeformet, oversiktlig og lett tilgjengelig. Det vil alltid være flere elementer og aktiviteter som enkelt kan danne grunnlaget for starten på en digital plattform, som gjerne kan være sømløst integrert i bedriftens øvrige systemer.

Innholdet i plattformen begrenses kun av egen kreativitet

Digitale løsninger er skalerbare og dynamiske, og kun fantasien setter grenser for bruksområdene. Her kan din virksomhet eksempelvis «storytelle» og bygge og formidle organisasjonskultur gjennom å dele videopresentasjoner eller lage kunnskapsquiz ’er om virksomheten. Og ved å legge inn chatte-muligheter i plattformen blir terskelen for å ta kontakt med både nye og etablert kollegaer lavere. Den digitale plattformen kan også gjennom on-line kurs gi nytilsatte muligheter til å bli skolert i interne systemer. Tid er penger, og tid spares ved at manuelle operasjoner automatiseres. Virksomhetens strukturelle kapital og kollektive hukommelse sikres. Andre positive effekter er at alle nytilsatte møtes på samme vis, og starter arbeidet ut fra samme plattform, både kulturelt, kunnskapsmessig og digitalt.

Vi i Vesir har lang erfaring med onboardingprosesser, der vi kombinerer oranisasjonskompetanse med innsikt og oversikt over digitale løsninger som verdiøker din virksomhet. Har din bedrift ønske om økt innsikt i mulighetene som finnes ved å digitalisere og automatisere onboarding, bistår vi gjerne med en analyse.

 

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator

Venche Asp

Spisskompetanse:
Leder-og spesialistrekruttering
Karriereutvikling/veiledning