FRAM Agro er egnet for gårdbrukere som ønsker å videreutvikle eksisterende melke- og/eller kjøttproduksjon. Programmet er skreddersydd for gårdbrukere i Troms og Finnmark og fokuserer på unge bønder og gård med generasjonsskifte.

«FRAM har bidratt til at vi har fått mer struktur rundt driften, satt realistiske mål og en strategi for å nå målet.

Vår rådgiver har vært uvurderlig i dette arbeidet», Andreas Mathilassi og Silje Tangen, Alta, FRAM Agro-deltaker 2018.

https://www.tu.no/artikler/unikt-samarbeid-skal-dyrke-gress-under-to-kilometer-hoyspentkabel

«Det er fint fora for å lære bedriftstenkning», Jon Arne Johansen, Ramfjordbotn, FRAM Agro-deltaker 2015

«Fram Agro gir deg en mulighet til å løfte nettopp dine utfordringer opp i et fora med de beste foreleser og rådgivere. Du får hjelp til ditt prosjekt samtidig som du treffer yrkesfrender i sosialt og faglig miljø», Olav Grundnes, Målselv, FRAM Agro-deltaker 2015.

https://www.nrk.no/troms/isbrann-tok-alt-gresset_-_-ikke-en-gronn-flekk-i-ar-1.13578885

«Vi var veldig ferske bønder da vi ble forespurt om vi ville delta i Fram Agro og ser at vår framdrift i utvikling av gården fikk en veldig fart med vår deltakelse. Det med å dele erfaringer og lytte til andre var lærerikt for oss. Vår rådgiver pushet oss på en slik måte at vi sjøl fant vår vei gjennom hele prosjektet -til det beste for oss og gården og framtida. Ny driftsbygning er i startgropa og skal forhåpentligvis stå ferdig over jul og det er både skummelt og spennende. Det er ikke sikkert vi hadde kommet dit uten Fram Agro som egentlig støttet oss i at vi er en bedrift og at bedriftsutvikling er viktig også hos oss. Nina Bolle og Erling Bratsberg, Alstad gård, Dyrøy, FRAM Agro deltaker 2017»

 

FRAM Agro innhold:

– Individuell rådgivning på gården, 100 timer

– 6 samlinger (2-dagers varighet). Samling 3 legges opp til en studietur til Skottland med fokus på idéinnhenting, og erfaringsutveksling.

Aktuelle temaer på samlinger:

• Forståelse av nøkkeltall, likviditetsbudsjett, økonomistyring

• Effektivisering gjennom forbedring av arbeidsprosesser (LEAN-metodikk)

• Ledelse i praksis

• Generasjonsskifte, kommunikasjon, konflikthåndtering

• Fôring, fôrkvalitet eller andre relevante fagtemaer

• Erfaringsutveksling

Dialog mellom Torfinn Motrøen, Jenny Viola Rundin Olsen fra Motrøen gård i Målselv og Brian Weatherup fra Parkend farm, Skottland.

Samlingsplan:

Samling 1:  18.-19. mars 2019

Samling 2:  13.-14. mai 2019

Samling 3:   Skottland, oktober 2019 (dato fastsettes på første samling)

Samling 4:   09.-10. desember 2019

Samling 5:   17.-18. februar 2020

Samling 6:   13.-14. april 2020

 

Finansiering:

Egenandel per gård er kr 15 000,-.

I tillegg dekker gården egne reise- og oppholdskostnader ved deltakelse på samlingene. Samlingene gjennomføres i Tromsø. Finnmark-deltakere vil motta reisetilskudd til samlingene i Tromsø.

Studieturen til Skottland subsidieres slik at egenandel (dekker reise og opphold) vil være pålydende kr. 5.000,-

For mer informasjon eller påmelding, klikk på bildene nedenfor eller ta kontakt med:

Olga Goldfain, FRAM Agro prosjektleder

og@vesir.no  telefon: 959 25 085

 

Mia Finnestrand, FRAM Agro ansvarlig, Innovasjon Norge Arktis (Troms)

mia.anneli.s.finnestrand@innovasjonnorge.no

 

Bodil Pettersen, Innovasjon Norge Arktis (Finnmark)

bodil.pettersen@innovasjon.norge.no

 

Olga Goldfain

Spisskompetanse:
Strategiprosesser
Innovasjon og nyskapning
Prosjekutvikling og prosjektledelse