Den viktigste kapitalen i kunnskapsorganisasjoner er menneskene som jobber der. Dyktige og omgjengelige medarbeidere er verdiøkende, mens kolleger med utilstrekkelig kompetanse og slette holdninger tapper organisasjonen for kvalitet og energi. I klassikeren «From Good to Great» hevder Jim Collins at det å ha de rette menneskene på laget bør være førsteprioritet for enhver leder. For det er av største betydning å få det riktige mannskapet på plass. Og ikke minst – beholde det.

Hva kjennetegner en god medarbeider?

Vi er alle forskjellige, med ulike styrker og akilleshæler. Det betyr at vi vil passe godt inn i noen virksomheter, mens andre ikke vil kle oss i det hele tatt. Årsakene er gjerne flere og sammensatte, og handler både om verdier, kultur, kompetanse, strukturer og arbeidsprosesser. En verdiøkende kollega forstår sin funksjon i virksomheten og har kompetanse til å utføre oppgavene sine, samtidig som hen bidrar til at teamet som helhet styrkes. For en medarbeider kan være så flink hen bare vil. Setter hen et negativt avtrykk på arbeidsmiljøet kan det gi store konsekvenser, og ramme både produktivitet, lønnsomhet og arbeidsglede.

Hva gjør du for å holde på nøkkelmedarbeiderne dine?

Det er essensielt at du tilrettelegger for at medarbeiderne dine kjenner mestring gjennom arbeidsoppgaver som stimulerer læring og egenutvikling. Men viktigst er indre motivasjon gjennom opplevelsen av et betydningsfullt arbeid. Dette understøttes av BI-forskerne Dysvik og Kuvaas som i sin studie fra 2010 fant at mening og arbeidsglede er faktorene høyt presterende medarbeidere skårer aller høyest, og som holder de igjen fra å gå til andre arbeidsgivere. Så har du som mål å beholde nøkkelpersoner i virksomheten din: Legg til rette for opplevelse av selvstendighet, meningsfullhet og et godt arbeidsmiljø. Og ikke minst, sørg for at hen erfarer tillit fra deg som arbeidsgiver.

Det er kritisk å gjøre kloke beslutninger i krevende tider

I krevende perioder gjør mange virksomheter disposisjoner som får negative konsekvenser ved at viktige hoder forsvinner. For i krisetider er det ofte de beste og mest attraktive som forlater dersom de ikke opplever seg informert og involvert. Ved markedssvikt og omsetningstap tenker mange at kostnadene skal kuttes tilsvarende, uten å reflektere over konsekvensene ved tiltakene som iverksettes. Det kan lett føre til at virksomheten sparer seg til fant. Human Capital Institute (HCI) har beregnet seg frem til at kostnadene ved å miste topp presterende medarbeidere lett stipulerer seg til 1,5 ganger årslønnen. Så måten du velger å omdisponere på er kritisk, og krever høy prosess- og HR-kompetanse der du også evner å vise omtanke for dine medarbeidere i praksis.

Har din virksomhet en plan for å beholde de gode medarbeiderne?

Om en, to eller flere slutter har betydning. Det er dyrt å erstatte verdiøkende medarbeidere, og sannsynligheten er stor for at det vil påvirke kvaliteten og stabiliteten på varene og tjenestene som leveres. I tillegg mister virksomheten viktige kulturbærere og rollemodeller. Dette til tross, et fåtall styrer og ledere har klar en beredskapsplan for å holde på nøkkelpersonell.

Vesir er din partner i arbeidet med å holde på dine nøkkelmedarbeidere

Vesir har utstrakt erfaring på strategisk og operativt nivå du kan nyttiggjøre deg av i arbeidet med å holde på dine verdiøkende medarbeidere, og er din partner i arbeidet med å holde på ditt nøkkelpersonell. Ta gjerne kontakt for å få vite mer om våre metoder og verktøy, og resultatene vi sammen kan skape for din virksomhet.

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator