Trenger du kapasitet, fagekspertise eller lederstøtte for å håndtere konsekvensene av Koronaviruset? Vesir har de siste dagene fått henvendelser fra ledere som trenger bistand for å minimere skadevirkningene av tiltakene iverksatt for å redusere spredningen av Korona, og vi er godt i gang med flere oppdrag allerede. Ved hjelp av digitale plattformer og verktøy er vi din samarbeidspartner uavhengig av geografi og karantene. Kontakt oss, og vi finner en løsning skreddersydd for deg.

Folkehelseinstituttets helseråd

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator