Vesir bidrar, vil du også være med på en fremtidsrettet og meningsfull kompetanse- og analysefestival?

9. juni arrangerer UiT-Norges arktiske universitet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark en digital fagkonferanse for barnehagesektoren. Temaet er hvordan analysere, gjennomføre og følge opp kompetansebehov for å kunne gi et best mulig tilbud til barna i tråd med rammeplanen.

Dere vil møte anerkjente forskere og praktikere i streamete forelesninger, og livestreaming av debatter mellom vitenskapelige ansatte og representanter fra praksisfeltet. Kulturelle overraskelser underveis i konferansen.

Målgruppe er barnehageeiere både private og offentlige, barnehageansvarlige i kommunene, barnehageledere, pedagogiske ledere/barnehagelærere,
og øvrige tilknyttet barnehagen og barnehagesektoren.

Konferansen sendes fra studio på UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Tromsø. Tidsramme vil være ca. 5 timer

Program og påmelding finner du her, med påmeldingsfrist 4. juni. Så langt har over 200 meldt seg på, treffer vi også deg?