Å søke jobb kan være en sårbar prosess.  Følelser er involvert, ikke minst kjenner mange på redselen for å bli avvist. Som regel er det bare en som får tilslag på den utlyste stillingen. Målet må være at alle kandidatene sitter igjen med et godt inntrykk av din virksomhet – selv om de ikke fikk jobben.

Det handler om respekt

Kandidatene investerer tid og energi i jobbsøkerprosessen. De setter seg inn i virksomhetens strategi, verdier og drift, og presenterer seg selv i CV og søknad. Som arbeidsgivere og rekrutterere er det vår oppgave å møte denne innsatsen med respekt, slik at arbeidet ikke fremstår som bortkastet – heller ikke for kandidatene som blir vurdert som ikke aktuelle. Vesir har som målsetting at alle kandidater skal oppleve prosessen positiv, uavhengig av utfall. Dette innebærer bla annet at:

  • Alle henvendelser, søknader og vedlegg behandles konfidensielt
  • Alle søkere blir behandlet seriøst ved at de blir objektivt vurdert opp mot stillingens kravspesifikasjon
  • Kandidatene blir informert fortløpende og så raskt som mulig
  • Kandidatene får god og riktig informasjon underveis i prosessen
  • Søkerne som ble innkalt til intervju får tilbakemelding om hvorfor de ikke nådde helt opp

Rekrutteringsprosessen som omdømmebygger

Som rekrutterere settes vi i kontakt med svært mange dyktige folk. Alle danner seg et inntrykk basert på hvordan de opplever å bli behandlet, og rekrutteringsprosessen er derfor også en viktig kanal for omdømmebygging. Kandidatene har et nettverk de kommuniserer med, og det at de ikke nådde opp på den aktuelle stillingen betyr ikke at de ikke vil utgjøre en drømmematch ved en senere anledning. Du må ikke risikere at de unnlater å søke fordi de ikke opplevde seg godt ivaretatt.

Det handler om god praksis

Send alltid en bekreftelse og takk for mottatt søknad. På denne måten bekrefter vi at kandidaturet ligger til vurdering blant de andre søkerne, og kandidaten vet at deres søknad vil bli lest og vurdert. Hold alltid kandidaten orientert om hvor lang tid prosessen forventes å ta, og gi tilbakemelding til de som ikke kommer videre i prosess så snart som mulig. Alle som har søkt en jobb vet at spenningen rundt hvordan det går med kandidaturet er stor etter søknadsfristens utløp. Vesir er tydelige på viktigheten av å gi en tydelig og begrunnet tilbakemelding. Det innebærer skriftlige avslag for de søkerne som ikke kommer i prosess, mens kandidatene som har vært til personlig intervju følges opp med en mer detaljert tilbakemelding på telefon.

 

Rekruttering av de rette lederne og strategisk personell er en av forutsetningene for at din virksomhet når sine mål – og et viktig konkurransefortrinn.

Vesir har som uttalt mål at alle som er i kontakt med oss i rekrutteringsoppdrag skal oppleve en profesjonell prosess der de som kandidater har blitt behandlet med respekt og åpenhet.

Vesir tilbyr rekrutteringsbistand hvor vi tar ansvar for hele prosessen fra annonseutforming til intervju, til at vi ivaretar til deler av arbeidet som kandidatvurdering og testing. Du bestemmer nivået, vi er din partner.

Vesir tror på forutsigbarhet og har faste priser og kvalitetssikret system basert på DNV-GL sin standard for rekruttering. Vi benytter DNV-GL godkjent kompetanse og personlighetstester fra Cut-E og søknadshandteringssystem fra WebCruiter.

https://vesir.no/tjenester/rekruttering/

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi