Plutselig kan behovet melde seg.  Virksomheten står uten ledelse på et kritisk område, det være seg øverste leder eller annet nøkkelpersonell. Årsakene kan være flere; fratredelse, sykdom eller krise.

Interimledelse er tilgang på lederkompetanse i en definert periode. I praksis innebærer det innleie av en erfaren og kvalifisert leder med dokumenterte resultater til å lede en endringsprosess, løse en krise eller prosjekt, eller til å dekke et kritisk kompetansegap i virksomheten. I mange situasjoner vil det kunne være vanskelig, eller kanskje ikke ønskelig, å tilsette noen i en permanent stilling på hastig varsel eller med kort horisont. En interimleder som med umiddelbar virkning og uten opplæring trer inn i virksomheten og gjør de nødvendige tiltakene kan dermed være den beste løsningen. Interimledelse viser seg svært velegnet i krisetider, som det hele samfunnet vårt opplever nå.

Selv romerne gjorde det

Interimledelse er ikke av nyere dato, men har en lang historisk tradisjon ut fra ulike settinger. Interimledelses historiske forløper kommer fra antikkens Roma, der tollerne og entreprenører ble leid inn for å bygge eller vedlikeholde offentlige bygninger, forsyne militærstyrker i utlandet, eller for å kreve inn forskjellige skatter. Den moderne praksisen med interimledelse begynte midt på 1970-tallet da fast ansatte i Nederland var beskyttet av lange oppsigelsesfrister, og bedrifter hadde store kostnader med å si opp ansatte. Å leie inn ledere på midlertidig basis viste seg å dermed å være en ideell løsning. Siden 1980-tallet har praksisen med interimledelse som en ressurs for organisasjoner fått oppmerksomhet fra både forskere og beslutningstakere, og har vist seg som en kostnadseffektiv og hensiktsmessig løsning for mange virksomheter.

Dette gjør interimledelse hensiktsmessig når krisen rammer

Interimledelse er en av Vesirs kjernetjenester, og tilbakemeldingen fra våre oppdragsgivere er på at jobben vi gjør oppleves som nyttig og fordelaktig. Det går vanligvis kort tid, vi snakker om dager, fra forespørselen kommer til vi er på plass og er operative i organisasjonen. Dette har vært sentralt i forbindelse med koronakrisen, hvor tidsfaktoren er ekstremt viktig. Bedriftenes rammebetingelser har blitt endret fra dag til dag, nye regjeringstiltak har blitt presentert og behovet for gode analyser, vurderinger og beslutninger har vært særlig stort. Med innleid lederkapasitet kan bedriftene styrke lederteamet med spisskompetanse som er komplementær til eksisterende lederteam. Det har utløsende verdi i situasjonen bedriftene står i nå. Uten bindinger ser vi med friske øyne på organisasjonen og utgjør heller ingen trussel for øvrig ledelse. Vi tenker ikke karriere eller politikk, vi er der for å løse et definert oppdrag. Vi er der til beste for din virksomhet og dine medarbeidere.

Hva kan Vesir tilby din bedrift eller organisasjon under koronapandemien?

Vesir AS tilbyr kompetente og erfarne lederressurser til oppdrag på svært kort varsel. Vi er oppdatert på mulighetene regjeringen og virkemiddelapparatets krisepakker rommer av muligheter for nettopp din virksomhet. Partnerne i Vesir har bakgrunn som operative ledere på øverste nivå, i tillegg til lang erfaring som rådgivere og konsulenter innenfor våre respektive fagfelt. Med fagkompetanse, bransjekunnskap og ledererfaring vil innleie av våre ressurspersoner raskt gi nytteverdi for deg som kunde. Vi tar med oss erfaring fra ulike bransjer, og har svært god erfaring med bruk av digitale verktøy, sosiale medier, intern og ekstern kommunikasjon. Ta kontakt oss for å avtale en samtale om dine behov, sammen finner vi raskt den optimale løsningen for deg og din virksomhet.

Mer om samme tema:

Koronaen har inntatt styrerommet

Seks grunner til å vurdere interimledelse

Ledelse i Koronaens tid

 

 

 

 

 

 

Hugo Magne Kjelseth

Spisskompetanse:
Leder- og spesialistrekruttering
Styrearbeid
Strategiutvikling og implementering
Salgtrening og coaching
Prosjektledelse
Leder og teamutvikling