Livsfasene til virksomheten er mange; fra tiden før etablering til oppstart, tidlig driftsfase og etter hvert konsolidering av driften for vekst og utvikling. I noen tilfeller vil også selskaper måtte avvikles. Dette kaller vi virksomhetens livssyklus.

Ulike faser – ulike utfordringer

Utfordringene gjennom de ulike fasene av livssyklusen er forskjellige. Det samme er løsningene. En systematisering av utviklingsprosessen i virksomheten din kan derfor være avgjørende for å lykkes med ditt neste steg.

Er behovet for å sette et målrettet fokus på det å skape et attraktivt forretningskonsept eller det å bygge varige kunderelasjoner, så er GrowthWheel et godt verktøy som bidrar til nettopp dette. GrowthWheel systematiserer prosessen.

Du, som leder – eller lederteamet ditt – blir ved bruk av verktøyet visuelt veiledet til å sette søkelys på de mest sentrale utfordringene akkurat nå. Til å ta avgjørelser, utforme nødvendige tiltak og lage dynamiske handlingsplaner for komme videre i utviklingsprosessen av din virksomhet, steg for steg.

Her er tre nyttige ting å vite om GrowthWheel og Vesir:

 360o perspektivet

GrowthWheel hjelper deg til å få et helhetlig perspektiv på virksomheten. Til å velge fokusområdene  som vil gi de beste mulighetene, eller som det er nødvendig trenger å ha størst progresjon akkurat nå. Samtidig har utfordringer ofte en sammenheng med hverandre. Man må derfor ikke miste perspektivet på øvrige oppgaver i selskapet. Modellen GrowthWheel er bygget opp slik at du ikke skal miste helhetsbildet.

Interaktiv samhandling

Gjennom interaktiv styring og -kommunikasjon gir GrowthWheel deg muligheten til å samhandle med lederteamet ditt internt, eller med dine viktigste relasjoner utenfor. Dette gir deg en fantastisk mulighet til å sjekke prosesstegene og avstemme om aktiviteten er i tråd med planene som er lagt. Brukerterskelen er lav, det er lett å få tatt i bruk verktøyet.

Sertifiserte rådgivere

Vesir skal alltid kunne tilby våre kunder det beste, og er blant de første rådgivningsselskapene i Norge med denne sertifiseringen. Vi har nå to sertifiserte rådgivere, Olga Goldfain og Nils-Roger Simensen, på bruken av GrowthWheel.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan ta tempen på selskapet, velge fokusområder og iverksette tiltak med hjelp av GrowthWheel? Ta gjerne en prat med oss.

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid