Å være gründer og starte egen bedrift er et ønske for mange. Du går svanger med en god forretningside og ønsker ikke å gå gjennom livet uten å ha forsøkt å realisere drømmen. Dersom forretningsideen er god nok, er du da garantert suksess?  Svaret er dessverre NEI.

Avdekk markedsbehovet

Første spørsmål du bør stille deg er: Bygger forretningsideen på et klart behov i markedet?  Hvis ikke, vil forretningsideen kunne utløse et «slumrende» behov?  Og hvor godt vil produktet eller tjenesten du ønsker å tilby oppfylle det kundene opplever som betydningsfullt? For hva markedet anser som viktig er ikke nødvendigvis opp i dagen, det kan være pris, kvalitet, design, funksjonalitet, renomme, merkenavnet eller noe helt annet som viser seg avgjørende. Skal du oppnå suksess må du være minst like god som konkurrentene på det som virkelig er av betydning for kundene dine. Og vet du ikke dette med sikkerhet, gjennomfør en kundeundersøkelse eller sett ned en fokusgruppe. Sørg for at du vet, ikke antar!

Ha en sterk lagoppstilling

Neste råd er å satse på en sterk lagoppstilling fra start, og velg fra øverste hylle. Sett sammen et team med utfyllende kompetanse og med en personkjemi som er energigivende. For de du skal konkurrere med er ofte sterke organisasjoner som har vært i markedet en stund. Så selv om du mener du kan tilby noe som vil vise seg teknisk eller kommersielt overlegent må du aldri undervurdere konkurrentenes fortrinn som «going concern».

Nettverk øker suksessraten

Sørg for å skaffe deg et stort relevant nettverk med gode relasjoner som vil deg vel.  Er ikke nettverket på plass, bygg systematisk. De rette kontaktene kan åpne dører og gi tilgang til personer og organisasjoner det er viktig å komme i posisjon hos.

Skaff deg et sterkt styre

Skaff deg et sterkt styre. Både for å knytte til deg riktig kompetanse og for å ha gode støttespillere. Styret kan også representere et nettverk på sentrale områder.

Konsentrer deg om kjerneområdet, knytt til deg spisskompetanse

Alt for ofte møter vi grundere som tenker de skal gjøre alt selv, og tar hånd av for stor del av verdi- og næringskjeden. Vårt klare råd er: Konsentrer deg om kjerneområdet og velg samarbeidspartnere som har spisskompetanse på sitt felt og innen sitt område.

Penger betyr noe

«Cash is king». Det gjelder også ved nyetableringer. Som oftest tar det dessverre lengre tid før inntektene kommer enn det du har forutsatt i planer og budsjett. Selv gründere med stor suksess sier at veien frem var lengre og kostet mer enn det de trodde da de startet opp. Vår anbefaling er at du alltid undersøker om virkemiddelapparatet, og da spesielt Innovasjon Norge, har ordninger du kan gjøre nytte av. I tillegg til dine egne midler er dette risikokapital som veier tungt når du skal søke banken om ytterligere finansiering.

Del eierskapet

Alt for mange gründere tenker at det er avgjørende å eie alt eller en majoritetsandel av virksomheten de etablerer. Vårt råd er at du stiller deg åpen for å trekke inn annen eierkapital under mottoet «det er viktigere å eie mindre i noe som har stor mulighet for suksess enn mye i noe som har begrenset mulighet til suksess». Fyll heller på med kapital slik at du får nødvendig økonomisk gjennomføringsevne. Det kan bli hardt å fylle på med «dugnadsinnsats» for å slippe å dele eierskap. Og går du for å hente finansiering via emisjon; ikke start med slekt og venner. Hold de utenfor om mulig; blod er tykkere enn vann og kan få ting til å stoppe opp… Undersøkelser viser at kun en av fem oppstartsbedrifter er fortsatt i drift etter 5 år. Gjennom delt eierskap med de rette får de beste med på laget og siker deg økonomisk gjennomføringsevne.

Hva skal til for at din forretningside skal bli en suksess? Vi i Vesir deler gjerne våre erfaringer, verktøy og kompetanse på veien for å realisere din gründerdrøm!

Berge Andreas Hoshovde

Spisskompetanse:
Prosessledelse
Strategi- og forretningsplaner
Etablering og oppstart av virksomheter
Styrearbeid