I vår artikkelserie om vekst retter vi her søkelyset på systematikken i de interne arbeidsprosessene – selskapets verdikjede.

Identifiser kjerneprosessene i din virksomhet

I en produksjonsbedrift er produktutvikling, innkjøp- og materiell, produksjon og leveranser eksempler på sentrale kjerneprosesser. I en kunnskapsbedrift kan arbeidsflyten oppleves mer abstrakt, men elementene kan like fullt konkretiseres i en verdikjede. For uavhengig av virksomhet, en suksessfaktor er å identifisere og i praksis understøtte de arbeidsprosessene som er nødvendige for at akkurat din virksomhet skal være både leveransedyktig og fremheve sine konkurransefortrinn.

Vi har ikke minst erfart at selskap i en tidlig vekstfase har mye å hente på å gjøre en god kartlegging av arbeidsprosessene som grunnlag for stadig utvikling av egen konkurransekraft. Kvalifiserte konkurrentanalyser og kunnskap om hvor din bedrift befinner seg i landskapet vil også kunne bidra til utvikling og forbedring av arbeidsprosessene i ditt selskap. Og hold pulsen på kundene dine! Utvikling og endring av kundenes preferanser vil påvirke forretningsprosessene dine. Derfor er det viktig med tett markedskontakt, du må vite, ikke anta. Så vårt råd er: Gjennomfør jevnlige markeds- og kundeundersøkelser. For kjerneprosessene skal ha kunden i fokus!

Samspillet mellom prosessene er kritisk

Å identifisere kjerneaktivitetene i verdikjeden er en forutsetning for et godt og verdiøkende helhetsblikk. Men styringen og samspillet mellom forretningsprosessene og støttefunksjoner som HR, økonomi og HMSK påvirker også selskapets drift og effektivitet. Svært ofte dokumenteres selskapets forretningsprosesser gjennom prosedyre- og rutinebeskrivelser. Disse bør også inneholde hvordan de kommuniserer med de øvrige prosessene i virksomheten. For i dette samspillet gjemmer det seg ytterligere merverdi.

Forbedring er en kontinuerlig prosess – både for nye og etablerte virksomheter

Ingenting er statisk, så forbedringsblikket må være kontinuerlig påslått. I utgangspunktet kan alle forretningsaktiviteter i et selskap effektiviseres, men da må vi kjenne prosessene godt. Det krever vilje til både å evaluere, justere og utvikle det eksisterende. I nyetablerte selskap må prosessene etableres og dokumenteres, og etterhvert som det høstes erfaringer kan arbeidsflyten effektiviseres gjennom ny organisering og nye verktøy. Og det er ytterligere fordeler ved å dokumentere arbeidsprosessene. Medarbeiderne gjør de riktige tingene, man forbedrer produktiviteten og effektiviserer arbeidsflyten, og ressursbruk og arbeidsbelastning blir mindre. Men ikke minst skaper optimaliserte arbeidsprosesser fundamentet for en god og bærekraftig organisasjon med bedre konkurransekraft, stolte ansatte, fornøyde kunder og økt lønnsomhet.

 

Verdi for kunden betyr verdi for selskapet

GrowtWheel er et godt, digitalt verktøy for å skape vekst, og Vesir er sertifisert ekspert. Vesir kombinerer gode verktøy med lang erfaring, og vi guider din bedrift mot effektivisert drift og økt verdiskapning gjennom å identifisere og forbedre dine forretningsprosesser.  Vesir er din partner på veien mot større lønnsomhet.

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid