Undersøkelser viser at kun en av fem er fortsatt i drift etter fem år.

Det som skal være en vei til mer selvstendighet og interessante arbeidsdager, blir for mange svært lange arbeidsdager og press på privatøkonomien. Tallene som er hentet fra Innovasjon Norge, viser et stort frafall blant nyoppstartede bedrifter i Norge.

Når risikoen er så stor, hvordan redusere denne mest mulig og øke mulighetene for suksess?

Basert på lang erfaring med oppstartsbedrifter tilbyr Vesir drahjelp i tidligfase, slik som å bidra i:

  • Arbeidet med markedsavklaring
  • Prosessen frem til en gjennomarbeidet Forretningsplan / Strategiplan
  • Posisjonering av bedriften i markedet
  • Arbeidet med å avklare samarbeidspartnere, herunder få på plass avtaleverk
  • Arbeidet med å få på plass finansiering
  • Rekruttering av medarbeidere med den kompetansen som er viktig og personer som passer inn i teamet
  • Vurderinger rundt dette med beskyttelse; patenter, varemerke, mønsterbeskyttelse, etc.

Nettverk og relasjoner er viktig for alle bedrifter. Partnerne i Vesir har et stort nettverk som stilles til rådighet for oppstartsbedriften. Vi tror det kan gjøre oppstarten betydelig enklere.

Berge Andreas Hoshovde

Spisskompetanse:
Prosessledelse
Strategi- og forretningsplaner
Etablering og oppstart av virksomheter
Styrearbeid