Design Thinking er en praktisk og menneskeorientert innovasjonsmetodikk som brukes for å finne nye, kreative og bedre løsninger på komplekse utfordringer, enten det er å utvikle nye produkter, tjenester, opplevelser eller organisasjonsstrukturer. Kombinasjonen mellom en analytisk tilnærming, intuisjon og kreativitet gir grunnlag for store gevinster. De kulturelle, sosiale og emosjonelle aspektene har blitt viet for liten oppmerksomhet i tradisjonelle utviklingsprosesser, i Design Thinking kommer dette til sin rett.

Design er mer en estetikk

Design handler om langt mer enn estetikk. Alt vi omgir oss med er designet og tilrettelagt av mennesker. Og der tradisjonelt design som interiørdesign, produktdesign og arkitektur, handler mye om det fysiske og estetiske, er Design Thinking rettet mot å endre og forbedre eksisterende løsninger, produkter og tjenester. Disse er tilpasset dagens og fremtidens brukere og kunder, og består både av økonomi, design og teknologi

Det handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere (kunder)

Kort fortalt handler Design Thinking om å plassere brukere (kunder) og deres behov i sentrum. Selve fundamentet for en vellykket prosess er ekte innsikt og dyp empati for brukernes (kundenes) behov. Egne forutinntatte holdninger må ikke komme i veien, her vil innsikt i både rasjonelle, emosjonelle og sosiale behov som oftest avdekke nye og ukjente problemstillinger og lede frem til verdiøkende innovative løsninger.

Prosessen er avgjørende

Starten på prosessen er avgjørende, både for å sette retning og definere helt klare mål. Alle Design Thinking-prosjekter har en klar ambisjon og tydelig utfordring som skal løses. I prosessen arbeider man etappevis, både for å teste ut ideer og forslag til løsninger. Like viktig er det at risikoen blir redusert og løsningene blir gjennomarbeidet. Og når de innovative løsningene – som ofte er enkle forbedringer basert på brukerinnsikt – kommer fram i løpet av prosessen er «hvorfor har ingen tenkt på dette før»-øyeblikket tidspunktet man vet at man er i mål.

Hvem passer Design Thinking for?

I utgangspunktet passer Design Thinking-metodikken for alle. Men ikke alle deler av metodikken passer alle, og prosessen derfor tilpasses hver enkelt kunde. Vesir bistår med metodikk og prosessledelse for både etablert næringsliv som vil tenke nytt rundt verdiskaping, for kunder som vil anvende ny teknologi til å utvikle nye produkter og tjenester, for gründere som vil sikre rett fokus i etableringsfasen, og for kommuner og andre aktører i offentlig sektor som ønsker å bidra til økt involvering av innbyggerne og utvikle nye og forbedrede tjenester.

 Står du ovenfor store endringer? Har du behov for å få fart på innovasjon og utvikling, eller ønsker du rett og slett å forstå brukerne eller kundene dine bedre?

 Å lede innovasjonsprosjekter er noe annet enn å lede ordinær utvikling og drift. Det krever mer enn tid for å bygge innsikt, utvikle og implementere nye løsninger. Ved å jobbe tett sammen med rådgivere utenfor virksomheten tilfører man et «utenfra og inn»-perspektiv som er nyttig og ofte nødvendig når nye løsninger skal utarbeides. Designmetodikk er et alternativ til tradisjonell tilnærming på problemløsning, og fungerer like godt for utforming av offentlige tjenester som i privat sektor. Vesir skreddersyr både 1-dags workshop og 2-dagers tilpasset din sektor, i tillegg til å jobbe med langsiktige innovasjonsprosjekter for kunder. Last ned eksempel på 1-dags Workshop DT

Vil du vite mer om Design Thinking og få en kjapp vurdering av hvordan verktøyene og kompetansen Vesir har kan bidra til å utvikle din virksomhet, ta kontakt med Bjørg Alvestad. Bjørg har fått sin opplæring direkte fra opplevelsesøkonomiens pionerer, som ofte omtales som guruene innen opplevelsesøkonomi, Pine&Gilmore. Bjørg er sertifisert som Experience Economy Expert nr 89 i verden og ekspert i Design Thinking for Business fra Insead.

Les mer:

Vil du gi kundene eller brukerne dine gode opplevelse – og øke ditt eget konkurransefortrinn?

 

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi