Kontakt

78 41 11 00

kontakt@vesir.no

Sjøgata 9, 9600 Hammerfest

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategisk samtalepartner
Leder- og teamutvikling
Lederrekruttering
Prosessledelse

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid

Olga Goldfain

Spisskompetanse:
Strategiprosesser
Innovasjon og nyskapning
Prosjekutvikling og prosjektledelse

Berge Andreas Hoshovde

Spisskompetanse:
Prosessledelse
Strategi - og Forretningsplan - arbeid
Etablering av virksomhet / Oppstart
Styrearbeid

Anders Hermansson

Spisskompetanse:
Ledelse og strategi
Restrukturering
Kjøp og salg av virksomheter

Venche Asp

Spisskompetanse:
Leder-og spesialistrekruttering
Karriereutvikling / veiledning